matematik-4-vt21-ht21:start

Planering Material Länkar

Planering

HT 21

Vecka Ons Tors Fre Övrigt
33 3.1 Kort om derivator, Derivatan av en produkt (100-106) 3.1 Derivatan av en kvot (108-109)  3.1 Exponential- och logaritmfunktioner (110-112)   
34 3.1 Samband mellan förändringshastigheter (113-115)   3.1 Samband mellan förändringshastigheter (113-115)  3.2 Grafer och derivator (116-119)   
35 3.2 Olika typer av grafer (120-123)  X, Saxtorp  X, Saxtorp   
36 3.2 Kurvor och asymptoter (125-127)    3.2 Gör klart, eller repetera  Prov eller gör klart  Prov kap 1 och 2. Antingen E-prov eller några A-uppgifter (frivilligt beträffande A-uppg), 3.3 utgår 
37 3.4 Integraler och primitiva funktioner, Grafiska metoder (134-141)  3.4 Area mellan kurvor (142-145)  X  
38 3.4 Integraler och areor (146-149)  3.4 Integraler och storheter (150-153)  3.4 Sannolikhetsfördelning (154-158)   
39 Repetition Prov 2  3.6 Rotationsvolymer (165-170) Prov
40 3.6 Rotationsvolymer (165-170) 3.6 Rotationsvolymer (165-170), eventuellt 3.5 Tillämpningar... (160-163)  4.1 Komplexa tal, intro och repetition (180-181)   
41 4.1 Räknesätten m.m. (190-193)  4.2 Komplexa tal som vektorer (194-197)  4.2 Komplexa tal på polär form (199-202)   
42 4.2 Multiplikation och division ... (204-207) 4.2 Avläs och rita ... (208-209) 4.2 Gör klart   
43 Repetition  Repetition  Repetition   
44 Lov 
45 Repetition  Prov 3 på D-dag  4.3  
46 4.3 de Moivres formel (204-206), provet i retur  4.3 Ekvationen z^n=a, Eulers formel (207-210)   
47 4.4 Andragradsekvationer, polynomdivision (218-224) 4.4 Andragradsekvationer, polynomdivision (218-224) 4.4 Faktorsatsen (225-227)  
48 4.4 Polynomekvationer av högre grad (229-231) Gör klart/Repetition  SACO-mässa men frivillig matte för de som vill. Börja repetera t.ex. m.h.a. gamla NP   
49 Repetition  Repetition, arbete med NP ht14  Repetition, de svårare delarna av NP ht 14 på tavlan. Frågestund till 16.30  
50 Repetition/frågestund  NP  Tårtavslutning efter 2,5 års matte?   
2 Återlämning NP  Betygsamtal  Betygsamtal   

VT 21

Vecka Tis Ons Tors Övrigt
11 Spyken Lärarlöst, 1.1 Enhetscirkeln och trianglar (8-10), ev NMT-föreläsning Distans 1.2 Enhetscirkeln och formler (12-14) Spyken
12 1.2 Trigonometriska identiteter (15-18) Distans 1.2 Additions- och subtraktionsformler ... (19-22) Spyken 1.2 Formler för dubbla vinkeln (24-25) Distans Klart 1.2
13 X X X Lov
14 1.4 Grundekvationerna (33-37) Distans 1.4 Grundekvationerna, Ekvationer som omformas ... (33-39) Spyken 1.4 Ekvationer som omformas med formler (38-39) Distans 1.3 senare
15 1.5 Tillämpningar och problemlösning (40-41) Spyken Diagnos Distans 2.1 Sinus- och cosinuskurvor (52-61) Spyken
16 2.1 Sinus- och cosinuskurvor (52-61) Distans X, NP Engelska Spyken 2.1 Kurvan y=tan(x) (62-64) Distans 2
17 2.1 Kurvan y=asin(x)+bcos(x) (65-67) 2.2 Ett nytt vinkelmått (68-71) 2.2 Cirkelsektor och radianer (72-73), B32 istället 2
18 2.3 Derivatan av sin(x) och cos(x) (74-76) 2.3 Derivatan av sammansatta funktioner (78-79), "Långskrivare" i ab-gruppen på plats i aulan 10.40 för Ke-prov 2.3 Derivatan av sammansatta funktioner (78-79) 2
19 2.4 Tillämpningar och problemlösning (80-84), språkprov för vissa X X 2
20 2.4 Tillämpningar och problemlösning (80-84), Repetition, arbete med repetitionsprov Repetition, arbete med repetitionsprov X
21 X Repetition, deadline inlämning repetitionsprov X YSP
22 Repetition, frågestund Prov 1, 8.00-11.00 1.3 Bevis och bevismetoder (26-31)
23 1.3 Bevis och bevismetoder (26-31), proven i retur, bokåterlämning 14.20 Matteavslutning, "Vem kan slå en amerikansk femteklassare" X

Material

Lektionsanteckningar
Kapitel 3.6
Uppgifter från gamla NP

Lösta uppgifter

Se här

Formalia

Formelblad
Ämnesplan
Nationella prov, gamla gymnasiet
Nationella prov, nya gymnasiet

Länkar

Fredriks filmer, genomgångar och lösta uppgifter. Använd Matematik 5000 menyn (inte Matematik 5000+).
GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Matteskolans spellista i Youtube
Visuell matematik, av bl.a. Anders Karlsson från Matteskolan
Khan academy
Mathleaks
Derivative Calculator

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License