matematik-4-vt18-ht18:start

Planering Material Länkar

Planering ht18, vt18

ht18

Vecka Ons Fre Övrigt
33 X 3.1 Derivatan av en produkt, kvot (104-109) 3
34 3.1 Exponential- och logaritmfunktioner (110-112) 3.1 Samband mellan förändringshastigheter (113-115), 3.2 Grafer och derivator (116-119) 3
35 3.2 Grafer och derivator (116-119), 3.2 Olika typer av grafer (120-123) 3.2 Kurvor och asymptoter (125-127), 3.3 Differentialekvationer (128-133) 3
36 3.3 eller 1-2 1-2 3, Rep 1-2
37 Repetition Prov 2, 8.30-11.00 i D01 på DD, kap 1-3.3 3
38 Provet i retur 3.4 Integraler och primitiva funktioner, Grafiska metoder, Areor mellan kurvor (134-145) 3
39 3.4 Integraler och areor (146-149) 3.4 Integraler och storheter (150-153) 3
40 3.4 Sannolikhetsfördelning (154-158) 3.5 Tillämpningar och problemlösning (160-163), 3.6 Rotationsvolymer (165-170 eller 1-6 i extramaterial), Start 12.55 i C43 3
41 3.6 Rotationsvolymer (165-170 eller 1-6 i extramaterial) 4.1 Inledning, Räknesätten (178-187 eller 184-193) 3, 4
42 4.2 Komplexa tal som vektorer (188-191 eller 194-197)) 4.2 Komplexa tal på polär form, multiplikation, division (193-201 eller 199-207), Start 12.55 i C43 4
43 4.2 Avläs och rita... (202-203 eller 208-209), 4.3 de Moivres formel (204-206 eller 210-212) 4.3 Ekvationen z^n=a, Eulers formel (207-210 eller 213-216), Start 12.55 i C43 4
44 X X Höstlov
45 4.4 Andragradsekvationer, Polynomdivision (212-218) 4.4 Faktorsatsen, Polynomekvationer (219-225), 12.55-14.05 i B01, 14.15-16.25 i F02 Kursstoffet slut
46 Repetition, fortsätter i matsalen Repetition, Start 12.55 i C43 4
47 X Prov 3, 12.55-16.30 (vi lånar biotekniktid) 4, Prov fre
48 Repetition, proven i retur Repetition, arbete med gammalt NP, Start 12.55 i C43 Rep
49 Repetition, gammalt NP gemensamt, fortsätter i restaurangen till 16.00 för de som kan/vill Repetition, 12.55-14.05 i restaurangen, 14.15-16.25 i F02 (obligatoriskt är 120 minuter) Mattekonvent mån 15.15-19.00 i restaurangen anmälan krävs, ev mattekonvent tors 6/10, 11.00-14.30
50 Kompledigt Kompledigt NP Ma4 på tisdagen, mattekonvent mån 10/12, 15.00-17.00 ("sista smörjelsen")
51 Matteavslutning X
2      

vt18

Vecka Ons Tors Fre Övrigt
7 9.50 Hämta Ma4-böcker, provet i Ma3c i retur Intro Ma4, 1.1 Trigonometri och trianglar (8-10), 1.2 Enhetscirkeln och formler (12-14) X, Sv-prov
8 X X X Lov
9 1.2 Trigonometriska identiteter (15-18) X 1.2 Additionsformler ... (19-22)
10 1.2 Formler för dubbla vinkeln (24-25) 1.4 Grundekvationerna (33-37) 1.4 Ekvationer som omformas med formler (38-39) 1.3 skjuts framåt
11 1.5 Tillämpningar och problemlösning (40-41) 2.1 Sinus- och cosinuskurvor (52-61) 2.1 Sinus- och cosinuskurvor (52-61)
12 2.1 Kurvan y= tan x (62-64) X, friluftsdag X Klart sid 64
13 X X X Lov
14 2.1 Kurvan y=a sin x + b cos x (65-67) X Repetition med vikarie Max t.o.m 2.1
15 Repetition, salsbyte till D31 Prov 1, 11.05-12.25 i aulan 2.2 Ett nytt vinkelmått (68-71), slut 10.30 pga studiebesök biologi
16 2.2 Cirkelsektor och radianer (72-73), proven i retur? X för vissa, lektionen lånas till Lotta O för aa-gruppen. ev X, matte eller föreläsning Bioteknik
17 Ma3c
18 Ma3c
19 X X X
20 Förberedelse muntligt Ma3c 2.3 Derivatan av sin x och cos x (74-76), Anton håller i lektionen X Tisdag NP Ma3c, muntligt Ma3c
21 2.3 Derivatan av sammansatta funktioner (78-79), lärarlöst men INTE ledigt 2.4 Tillämpningar och problemlösning (80-84), lärarlöst men INTE ledigt X, biologiprov Muntligt Ma3c
22 Engelska från 10.45, innan dess besök av Axel 2.4 Tillämpningar och problemlösning, lärarlöst men INTE ledigt NP Ma3c i retur, gemensamt om 2.3 Muntligt Ma3c
23 X 1.3 Bevis och bevismetoder (26-28) 1.3 Bevis och bevismetoder (29-31) Ma4
24 Matteavslutning X X, skolavslutning Ma4

När ht drar igång rivstartar vi med kapitel 3. Se till så ni är klara med allt i kapitel 1 och 2 tills dess.

Material

Test på kapitel 1
Test på kapitel 2

Kapitel 3.6

Uppgifter från gamla NP

Lösningsskisser NP Ma4 vt13

Lösta uppgifter

Se här

Formalia

Formelblad
Ämnesplan
Nationella prov, gamla gymnasiet
Nationella prov, nya gymnasiet

Länkar

GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Matteskolans spellista i Youtube
Visuell matematik, av bl.a. Anders Karlsson från Matteskolan
Khan academy
Mathleaks
Derivative Calculator

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License