matematik-4-vt18-ht18:prov2

Prov 2

När

Fredag 14/9, 8.30-11.00. Elever med förlängd skrivtid skriver 8.00-11.15.

Var

D01

Vad

Kapitel 1-3.3, dvs sida 1-133 i läroboken, fast inte 1.3 som utgår (på detta prov).

Hur

Provet har två delar. Innan ni får tillgång till digitala hjälpmedel behöver ni lösa några "standarduppgifter". När dessa är inlämnade får ni tillgång till GeoGebra och räknare. Standardformelblad bifogas provet.

Medtag penna, suddi, linjal, räknare och dator. Material utlånas endast i nödfall., dator inte alls.

Repetition

Man går igenom det ordinarie stoffet en gång till och fokuserar på oklarheter. Repetitionsmaterial finns i slutet av kapitel 1, 2 och 3 i boken:

Sammanfattning: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".

Kan du det här: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".

Diagnos: Uppgifter av enklare typ. I Diagnos 3 ingår uppgift 1-9.

Blandade övningar: Uppgifter av varierande svårighetsgrad (a,b,c). Från avsnitt 3 kan man göra bland

BÖ, kap 3, sid 170-172: 1 2 3 5 6 7 8 9 13 14 16a 17 18 21 24 31
BÖ, kap 1-3, sid 173-175: 1 2 3 4 6 7 9 10 16 18 19 20 22 25 27 29 30 31 32

Det finns två upplagor av boken. Ovanstående gäller gamla upplagan, den utan kapitel 3.6. Nedanstående gäller nya upplagan , den med kapitel 3.6. Reservation för skriv- och slarvfel i listan;

BÖ, kap 3, sid 176-178: 1 2 5 6 7 8 9 13 14 16a 17 18 21ab 22 25 32
BÖ, kap 1-3, sid 179-181: 1 2 3 4 6 7 10 11 17 19 20 21 23 24 27 29 31 32 33 34

Övningarna från BÖ, kap 1-3, sveper över allt kursstoff och är lämpliga för självdiagnostik. Gå igenom dem, notera "brister" och kolla upp ordentligt.

En ''enkel'' repetition (inget över E-nivå) finns i quiz-form här

Kapitel 1
Kapitel 2

De sista lektionerna innan provet är avsatta till repetition. I övrigt rekommenderas:

Spykens mattestudio i D22, fre 8.00-9.00, mån 15.00-17.00.
Mattecentrum i Spykens bibliotek, tis 17-19. Startar tis 10/9.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License