matematik-4-vt18-ht18:prov1

Prov 1

När

Torsdag 12/4, 11.05-12.25. Av praktiska skäl byter mattelektionen och lunchen plats. Elever med längre skrivtid startar 10.45 i aulan och meddelar själva berörda lärare. Spyxdrabbade elever gör provet oskarpt måndag 16/4, 14.00 i D21 (sal kan ändras).

Var

Aulan

Vad

T.o.m. sid 67 i boken (dvs fram till radianer), men inte kapitel 1.3 om bevismetoder.

Hur

Provet har en del och skrivtid i normalfallet är 80 minuter. Standardformelblad bifogas provet. Inga hjälpmedel är tillåtna. Tabellen på formelbladets sista sida behöver man använda.

Medtag penna, suddi, linjal. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Man går igenom det ordinarie stoffet en gång till och fokuserar på oklarheter. Repetitionsmaterial finns i slutet av kapitel 1 och 2 i boken:

Sammanfattning: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".

Kan du det här: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".

Diagnos: Uppgifter av enklare typ. I Diagnos 1 utgår uppgift 8 och 9 om bevismetoder. I Diagnos 2 utgår uppgifterna från och med uppgift 6.

Blandade övningar: Uppgifter av varierande svårighetsgrad (a,b,c).
Eftersom provet är utan räknare/GeoGebra bör ni i första hand träna på uppgifter utan räknare, och alltså göra dem under rubriken Utan räknare. I kapitel 1 är det fråga om uppgifterna 1 till 15 på 1A och 1 till 13 på sida 1B (men inte 1A: 5, 10 och 1B: 4). I kapitel 2 kan man göra uppgift 1, 8, 12, 15 på blandade övningar kapitel 2 och uppgift 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15 på blandade övningar kapitel 1-2. Får man sedan tid över kan man såklart arbeta med problemen med räknare.

Lektionerna på fredag och onsdag innan provet är avsatta till repetition. I övrigt rekommenderas:

Spykens mattestudio i D22, fre 8.00-9.00, mån 15.00-17.00.
Mattecentrum i Spykens bibliotek, tis 17-19.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License