matematik-4-vt18-ht18:NP

NP Ma4

När

Tisdagen den 11 december (längre skrivtid inom parentes)

9.00-11.30 (08.10-12.00) (del B+C)
12.25-14.35 (inklusive 10 minuters Insperaintroduktion) (13.00-16.05) (del D, med digitala hjälpmedel)

Inga lektioner efter provet.

Var

D01 (B12 om man har längre skrivtid)

Vad

Rubbet

Hur

Del B+C, utan digitala hjälpmedel.

Del D, med digitala hjälpmedel. Räknare eller dator med GeoGebra är nödvändigt, och GeoGebra lär var en fördel.

Standardformelblad bifogas provet.

Medtag penna, suddi, linjal, räknare och dator. Material utlånas endast i nödfall. Se till att så ni är säkra på användning av Inspera i förväg.

Repetition

Utöver lektionstid kan man delta i "mattekonvent" enligt

Mån 3/12 15.15-19.00 i Spykens restaurang, Mattecentrum arrangerar, anmäla krävs se nyhet i V-klass
Mån 10/12 15.15-17.00 i Spykens restaurang

Spykens mattestudio i D22, fre 8.00-9.00, mån 15.00-17.00.
Mattecentrum i Spykens bibliotek, tis 17-19. Startar tis 10/9.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License