matematik-4-vt16-ht16:start

Planering Material Länkar

Planering vt16 ht16

ht16

Vecka Mån Tis Fre Övrigt
34 X 3.1 Rep våras 3.1 Exponential- och logaritmfunktioner (110-112) Klart sid 112
35 3.1 Samband mellan förändringshastigheter (113-115) 3.2 Grafer och derivator (116-119) 3.2 Grafer och derivator (116-119) Klart sid 119
36 3.2 Olika typer av grafer (120-123) 3.2 Kurvor och asymptoter (125-127) 3.3 Differentialekvationer (128-133) 3
37 3.3 Differentialekvationer (128-133) 3.4 Integraler och primitiva funktioner (134-137) X 3
38 3.4 Grafiska metoder (138-141) 3.4 Area mellan kurvor (142-145) Repetition 3
39 Prov 2/test på kap 3 t.o.m. sid 145, i C22, med räknare 3.4 Integraler och areor (146-149) 3.4 Integraler och storheter (150-153) Klart sid 153
40 3.4 Sannolikhetsfördelning (154-158), "slut" 10.35 X, Bolmen 3.4 Sannolikhetsfördelning (154-158) 3
41 3.5 Tillämpingar och problemlösning (160-163) 3.6 Rotationsvolymer (1-6 i extramaterial) 3.6 Rotationsvolymer (1-6 i extramaterial) Klart kap 3
42 4.1 Komplexa tal: repetition (178-181) 4.1 Konjugat, absolutbelopp, räknesätt (184-187) Repetition, lektionsstart 9.30 Klart 4.1
43 Repetition Prov 3, 9.00-12.00, kapitel 1-3 (DD) 4.2 Komplexa tal som vektorer (188-191), lektionsstart 9.30 Ons förmiddag, 8.45-12.00 - mattedag på LTH, matteannexet sal MA3. Program. Klart sid 191.
44 X X X Lov
45 4.2 Komplexa tal som vektorer (188-191), provet i retur 4.2 Komplexa tal på polär form (193-196) 4.2 Multiplikation och division på polär form (198-201), slut 10.20 pga fysikprov Klart sid 201
46 4.2 Avläs och rita... (202-203), 4.3 de Moivres formel (204-206) X 4.3 Ekvationen z^n=a, Eulers formel (207-208) 4
47 4.3 Eulers formel (209-210), 4.4 Andragradsekvationer (212-215) 4.4 Polynomdivision (216-218) 4.4 Faktorsatsen, polynomekvationer av högre grad (219-225) 4
48 4.4 Polynomekvationer av högre grad (223-225), repetition gammalt NP Rep, gammalt NP X, lokalt "mattekonvent" 12.30-15.30 i matsalen 4, Rep
49 Rep Rep Kompledigt för mattedag Torsdag: NP
50 Plugga fysik Plugga fysik X, fysikprov
51 Träff med särskilt kallade, övriga "lediga" NP i retur X Delvis kompledigt
2 X Betygssamtal? Extra provtillfälle, avslutning?

vt16

Vecka Mån Ons Fre Övrigt
3 Ma3c
4 X, YSP X, YSP YSP, Ma3c
5 X Ma3c
6 Ma3c
7 Ma3c
8 X X X Sportlov
9 Introduktion Ma4 1.2 Enhetscirkeln och formler (12-14) 1.2 Trigonometriska identiteter (15-18) Ma4
10 X 2.2 Radianbegreppet (68-73) 1.2 Additions- och subtraktionsformlerna ... (19-22) Ma4
11 1.2 Additions- och subtraktionsformlerna ... (19-22), 1.2 Formler för dubbla vinkeln (24-25) 1.2 Formler för dubbla vinkeln (24-25), matten startar 12.30 för vissa pga fysikföreläsning 1.4 Grundekvationer (33-37) 1.3 senare, NMT-vecka, klart sid 37
12 X X X Påsklov
13 X 1.4 Ekvationer som omformas ... (38-39), 1.5 Tillämpningar (40-41) 2.1 Sinus- och cosinuskurvor (52-61)
14 2.1 Sinus- och cosinuskurvor (52-61) 2.1 Kurvan y=tan x (63-64) 2.1 Kurvan y=asinx+bcosx (65-67), 2.2 Radianbegreppet (68-73) Klart kap 2.2
15 2.3 Derivatan av sin(x) och cos(x) (74-76) 2.3 Derivatan av sammansatta funktioner (78-79) X Klart kap 2.3
16 2.4 Tillämpningar ... (80-84) 2.4 Tillämpningar .. (80-84), lektion i B12 3.1 Kort om derivator (100-102) Ma4
17 3.1 Derivatan av en produkt (104-106) 3.1 Derivatan av en kvot (108-109) Repetition Ma4
18 Repetition Prov 1 X Ma4
19 Proven i retur Ma3c
20 MaX Ma3c
21 Gemensam del inför muntligt NP 1.3 Bevis och bevismetoder (26-31), eget arbete Tisdag: NP Ma3c, kap 1.3 i Ma4
22 1.3 Bevis och bevismetoder (26-31), eget arbete 1.3 Bevis och bevismetoder (26-31), eget arbete 1.3 Bevis och bevismetoder (26-31), NP i retur
23 1.3 Bevis och bevismetoder (26-31) X Betyg Ma3c

Material

Kapitel 3.6

Uppgifter från gamla NP, en sammanställning

Lösta uppgifter

Se här

Formalia

Formelblad
Ämnesplan
Nationella prov, gamla gymnasiet
Nationella prov, nya gymnasiet

Länkar

GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Matteskolans spellista i Youtube
Visuell matematik, av bl.a. Anders Karlsson från Matteskolan
Khan academy
Mathleaks
Lösningar till nästan alla uppgifter i boken.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License