matematik-4-vt16-ht16:prov3

Prov 3

När

Tisdag 25/10, 9.00-12.00.

Var

C22

Vad

Kapitel 1 till 3 i läroboken, men inte avsnitt 1.3 Bevis och bevismetoder.

Hur

Provet har en del och man får använda standardformelblad och räknedosa på hela provet.

Medtag penna, suddi, linjal, räknare. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Man går igenom det ordinarie stoffet en gång till och fokuserar på oklarheter. Repetitionsmaterial finns i slutet av kapitel 1, 2 och 3 i boken:

Sammanfattning: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Kan du det här: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Diagnos: Uppgifter av enklare typ. Alla ska klara alla i princip.
Blandade övningar: Uppgifter av varierande svårighetsgrad (a,b,c).

Vi använder fredags- och måndagslektionen till repetition. Utöver detta rekommenderas

Spykens mattestudio i D22, fre 8.00-9.00, mån 15.00-17.00.
Mattecentrums räknestuga i Spykens bibliotek, tis 17.00-19.00.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License