matematik-4-vt16-ht16:prov1

Prov 1

När

Onsdag 4/5, 11.20-12.40. Elever med längre skrivtid skriver till 13.00 och går på lunch omedelbart efter provet. Berörda elever meddelar själv lärare om efterföljande lektion påverkas.

Var

D21 (ordinarie sal) i normalfallet. Elever med längre skrivtid sitter i aulan.

Vad

Kapitel 1 och 2 i läroboken, utom 1.3 Bevis och bevismetoder.

Hur

Provet har en del och man får använda standardformelblad och räknedosa på hela provet.

Medtag penna, suddi, linjal, räknare. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Man går igenom det ordinarie stoffet en gång till och fokuserar på oklarheter. Repetitionsmaterial finns i slutet av kapitel 1 och 2 i boken:

Sammanfattning: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Kan du det här: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Diagnos: Uppgifter av enklare typ. Alla ska klara alla i princip.
Blandade övningar: Uppgifter av varierande svårighetsgrad (a,b,c).

Observera att det finns enstaka uppgifter med stoff från 1.3. Hoppas över dessa (om ni känner igen dem) eller fråga om något uppgift känns oklar.

Vi använder fredags- och måndagslektionen till repetition. Utöver detta rekommenderas

Spykens mattestudio i D22, fre 8.00-9.00, mån 15.00-17.00.
Mattecentrums räknestuga i Spykens bibliotek, tis 17.00-19.00.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License