matematik-4-vt16-ht16:NP

NP

När

Torsdag 8/12, 8.30-14.00 i normalfallet enligt

8.30-11.00 Del B+C
11.00-12.00 Lunch
12.00-14.00 Del D

För gruppen med anpassningar gäller istället 8.00-15.45 enligt

8.00-11.45 Del B+C
11.45-12.45 Lunch
12.45-15.45 Del D

Var

D01 i normalfallet. Elever med anpassningar skriver i C22.

Vad

Allt kursstoff

Hur

Provet har tre delar enligt

Del B: kortsvarsdel där man endast ger svar. Inga digital hjälpmedel.
Del C: uppgifter till vilka man ska ge fullständiga lösningar. Inga digitala hjälpmedel.
Del D: uppgifter till vilka man ska ge fullständiga lösningar. Digitala hjälpmedel tillåtna/nödvändiga (räknare, GeoGebra via sticka). Ska man använda GeoGebra måste man ha "tränat" innan. Man kan inte räkna med installations- eller funktionalitetshjälp på provet.

Standardformelblad bifogas och får användas till alla delar. Linjal får också användas till alla delar, men man tar med själv om man tycker sig behöva.

Kortversionen av ovanstående är att upplägget är samma som det offentliga NP från 2013.

Medtag penna, suddi, linjal, räknare. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Som repetionsmaterial rekommenderas

Uppgifter från gamla NP
Repetitionsuppgifter sid 244-249 (basics)
Blandade övningar kapitel 1-4 sid 240-243)
"De gröna" sammanfattningarna kan man läsa igenom.

Vi använder måndags- och tisdagslektionen till repetition. Utöver detta rekommenderas

Spykens mattestudio i D22, mån 15.00-17.00.
Mattecentrums räknestuga i Spykens bibliotek, tis 17.00-19.00.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License