matematik-4-vt15-ht15:start

Planering Material Länkar

Planering ht15, vt15

ht15

Vecka Tis Ons Tors Övrigt
34 Repetition t.o.m. kap 2, intro  3.1 Kort om derivator (100-102)
35 3.1 Derivatan av en produkt (104-106)  3.1 Derivatan av en kvot (108-109) 3.1 Exponential- och logaritmfunktioner (110-112)  Klart sid 112 
36 3.1 Samband mellan förändringshastigheter (113-115)  3.2 Grafer och derivator (116-119)  3.2 Olika typer av grafer (120-123) 
37 3.2 Kurvor och asymptoter (125-127)  Repetition  Prov 2, aulan 
38 3.3 Differentialekvationer (128-131), eget arbete på valfri plats  3.3 Differentialekvationer (128-131)  3.4 Integraler och primitiva funktioner (134-137) 
39 3.4 Grafiska metoder (138-141) 3.4 Areor mellan kurvor, Integraler och area (142-149)  3.4 Integraler och storheter (150-153)  Klart sid 153 
40 3.4 Sannolikhetsfördelning (154 158) 3.5 Tillämpningar och problemlösning (160-163)  Gör klart, starta med Större problem om man vill (bilda grupp, välj problem med omdöme etc) Klart t.o.m. 3.5 
41 3.6 Rotationsvolymer (1-6 i extramaterial)  3.6 Rotationsvolymer (1-6 i extramaterial)/P   
42 4.1 Komplexa tal (179-187)  4.1 Komplexa tal (179-187)  4.2 Komplexa tal som vektorer (188-191)
43 4.2 Komplexa tal på polär form (193-196)  4.2 Multiplikation och division i polär form (198-201)  Rep  Fredag Mittkursprov, 8.30-11.30, aulan
44 X X X Höstlov
45 4.2 Avläsa och rita ... (202-203), provet i retur  4.3 de Moivres formel (204-206) 
46 4.3 Ekvationen z^n=a (207-208) 4.3 Eulers formel (209-210)  Klart 4.3 
47 4.4 Andragradsekvationer (212-215)  4.4 Polynomdivision (216-218)  4.4 Faktorsatsen (219-221) 
48 4.4 Polynomekvationer av högre grad (223-225)  Rep, NP vt13  X (SACO-mässa)  Rep eller Problem?
49 Rep, NP vt2013      Rep 
50 Rep   Rep NP  Måndag: "Mattekonvent" 
51 Prel avslutning  Fy2 Fy2   
2 Fy2 Prov i retur, inlämning Ma4-böcker 13.05   Betygssamtal  Betygsamtal, NP i retur, Fy2 

vt 15

Vecka Mån Tis Tors Fre Övrigt
9 Introduktion Ma4 1.2 Enhetscirkeln och formler (12-14) 1.2 Trigonometriska identiteter (15-18) 1.2 Additions- och subtraktionsformler... (19-22) 1
10 1.2 Formler för dubbla vinkeln (24-25) Jobba ikapp 1.4 Grundekvationerna (33-37) X, musikal 14.00 1
11 X 1.4 Grundekvationerna (33-37) 1.4 Ekvationer som omformas med formler (38-39) 1.5 Tillämpningar och problemlösning (40-41) Klart sid 41
12 Kolliderande fy-föreläsning, frivillig närvaro 1.3 Introduktion 1.3 Eget arbete 1.3 Eget arbete, inlämning 1.3 mha Bevisuppgifter
13 1.3 Grupparbete Kap 1: gör klart (t.o.m. sid 41) 2.1 Trigonometriska kurvor (52-61) 2.1 Trigonometriska kurvor (52-61) 1/2
14 X X X X Påsklov
15 X X 2.1 Trigonometriska kurvor (52-61) 2.1 Kurvan y=tan(x) (62-64) Klart sid 64
16 2.1 Kurvan y=asinx+bcosx (65-67) 2.1 Kurvan y=asin+bcosx (65-67) X 2.2 Radianbegreppet (68-71) 2
17 2.2 Radianbegreppet (72-73) 2.3 Derivatan av sin(x) och cos(x) (74-76) 2.3 Derivatan av sin(x) och cos(x) (74-76) 2.3/Rep/SF-quiz kap 1 2
18 Rep Rep/frågestund Prov 1, Ma4 X
19 X Ma3
20 X X Ma3
21 X NP, Ma3c
22 2.3 Derivatan av sammansatta funktioner (78-79) 2.3 Derivatan av sammansatta funktioner (78-79) 2.4 Tillämpningar ... (80-84) 2.4 Tillämpningar ... (80-84) Ma4, muntliga prov Ma3c
23 2.4 Tillämpningar ... (80-84) NP Ma3c i retur 2.3 Derivatan av sammansatta funktioner (78-79), betygsamtal Ma3c Räkna klart, problemtävling, betygsamtal Ma3c Ma4, muntliga prov Ma3c
24 ? Betygsamtal Ma3c, utvärdering X X Man ser till så man är klar med kap 1 och 2 till start ht.

Material

Bevisuppgifter
Större problem

Lösningar, till flera av bokens uppgifter

Diagnoser

Kapitel 1-2, Ditt resultat

Lösta uppgifter

Se här

Formalia

Formelblad
Ämnesplan
Nationella prov, gamla gymnasiet
Nationella prov, nya gymnasiet

Länkar

GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Khan academy
Mathleaks
Kapitel 3.6

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License