Prov2

Prov 2

När

Torsdag 10/9, 11.15-12.35. Provet är tänkt att göras på 60 minuter. Möjligheten att utnyttja mentorstiden gäller samtliga, speciellt de med längre skrivtid.

Var

Aulan

Vad

Kapitel 3.1 och 3.2 i boken. Utöver detta behöver man såklart känna till deriveringsregler från Ma3c.

Hur

Provet är endelat och man får INTE använda räknedosa.

Medtag penna, suddi, linjal. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

I slutet på kapitel 3 i boken finns repetitionsmaterial, med urval enligt följande:

Sammanfattning och Kan du det här?: fram till Differentialekvationer
Diagnos 3: Uppgift 1-7
Blandade övningar kapitel 3 (sid 170-172): 1, 6, 7, 8, 9, 18, 21, 24 (c-uppgifter behöver man alltså inte träna på nu)

Spykens mattestudio måndag 15.00-17.00, fre 8.00-9.00 i D22
Mattecentrums räknestuga tisdag 17.00-19.00 i Spykens bibliotek

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License