http://matematik.wikidot.com/matematik-4-vt15-ht15:mittkursprov

Mittkursprov

När

Fredag 23/10, 8.30-11.30. Provet är tänkt att kunna klaras på 120 minuter om man är väl förberedd. Eventuell längre skrivtid räknas in i de 180 minuterna.

Var

Aulan

Vad

Kapitel 3 och delar av 4 i boken. Sidorna 100-201.

Hur

Provet är endelat och man får använda räknedosa till hela provet.

Medtag penna, suddi, linjal. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

I slutet på kapitel 3 och 4 i boken finns repetitionsmaterial. I kapitel 3 kan man läsa på allt och göra alla uppgifter. I kapitel 4 är det urval enligt följande:

Sammanfattning och Kan du det här?: Fram till "Komplexa tal i potensform"
Diagnos 4: "Komplexa tal i potensform" (t.o.m. uppgift 8 alltså)
Blandade övningar kapitel 4: 1 2 3 4 5 7(fast på två sätt) 8 10 11 12 13 14 16 18 20 21 22 28 37 39

Spykens mattestudio måndag 15.00-17.00, fre 8.00-9.00 i D22
Mattecentrums räknestuga tisdag 17.00-19.00 i Spykens bibliotek

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License