matematik-4-vt13-ht13:start

Anslag Planering Material Länkar

Anslag

Planering

vt13 ht13

Vecka Mån Ons Fre Övrigt
34 X Intro, 2.3 Derivata av sin x och cos x (74-76) 2.3 Derivatan av sammansatta funktioner (78-79) Klart sid 76. Ha gjort några uppg på kedjeregeln sid 79.
35 2.3 Derivatan av sammansatta funktioner (78-79), 2.4 Tillämpningar ... (80-84) , i bildsalen 3.1 Kort om derivator (100-102) 3.1 Derivatan av en produkt (104-106), MU: nya resultat om primtalstvillingar Klart sid 106
36 3.1 Derivatan av en kvot (108-109) 3.1 Exponential- och logaritmfunktioner (110-112) 3.1 Samband mellan förändringshastigheter (113-115) Klart sid 115
37 3.2 Grafer och derivator (116-119) 3.2 Grafer och derivator (116-119) 3.2 Olika typer av grafer (120-123) Fredag 12.00 deadline inlämningsuppg/rester vt13
38 3.2 Kurvor och asymptoter (125-127) X 3.3 Begreppet differentialekvation, (128-129)
39 Repetition Prov2, 12.15 -13.30, i D01 och B01. 3.3 Diff.ekv. och matematiska modeller (130-133), 9.40 Annikas kemigrupp till Vattenhallen Klart sid 133
40 4.1 Repetition (180-181) 4.1 Konjugat, absolutbelopp ... (184-187) 4.1 Konjugat, absolutbelopp ... (184-187), proven i retur Klart 4.1. 3.4 sparas till sist (efter kap 4)
41 4.2 Komplexa tal som vektorer (188-191) 4.2 Komplexa tal på polär form (193-196) 4.2 Komplexa tal på polär form (193-196) Klart sid 196
42 4.2 Multiplikation och division ... (198-203) 4.2 Avläs och rita ... (202-203) 4.3 de Moivres formel, ekvationen z^n=a (204-208) Klart a-uppg sid 208
43 4.3 Eulers formel (209-210) 4.4 Andragradsekvationer (212-215) X Klart sid 215
44 X X X Lov
45 4.4 Polynomdivision (216-218) 4.4 Faktorsatsen (219-221) 4.4 Polynomekvationer av högre grad (223-225) Klart sid 225
46 Repetition Prov3, 12.10-13.20 3.4 Integraler och primitiva funktioner, Grafiska metoder (134-141)
47 3.4 Areor mellan kurvor (sid 142-145) X 3.4 Integraler och area (146-149), provet i retur Klart sid 149
48 X 3.4 Integraler och storheter (150-153) 3.4 Sannolikhetsfördelning (154-158), adventssång, läraren möte 10.00 Klart sid 158
49 Sannolikhetsfördelning, bevis, gammalt NP X, SACO-mässa, läraren dock på plats i klassrummet Frågestund, extra 8.00- i D23, 15.15- i D21 Rep
50 NP Ma4 3.6 Rotationsvolymer X, Lucia 3.6
51 3.5, 3.6 NP i retur X, Skolavslutning 3.6
2 X Betygssamtal Betygssamtal, ev rester
3 X Period 2 from tors

Vecka Mån Ons Fre Övrigt
9 Ma3c Ma3c Intro Ma4, Film: Mathematical Mystery Tour
10 1.1 Enhetscirkeln och trianglar (8-10), 1.2 Enhetscirkeln och formler (12-14) 1.2 Trigonometriska identiteter (15-18), provet i retur 1.2 Trigonometriska identiteter (15-18), 1.2 Addition- och subtraktionsformler för sinus och cosinus (19-22), samtal Klart t.o.m. a-uppgifterna sid 22
11 X 1.2 Addition- och subtraktionsformler för sinus och cosinus (19-22)1.2 Formler för dubbla vinkeln (24-25) 1.2 Formler för dubbla vinkeln (24-25)Hämta böcker 9.05 i bibl - ta med Spykenleg, NMT-föreläsning på LTH, lektion slut 10.15 1
12 1.4 Grundekvationer (33-37) 1.4 Grundekvationer (33-37) 1.4 Ekvationer som omformas med formler (38-39) Klart sid 39; Måndag 15-16, MaX i D21
13 X X X Påsklov
14 X 1.5 Tillämpningar (40-41) 2.1 Sinus- och cosinuskurvor (52-55) 1
15 2.1 Sinus- och cosinuskurvor (56-61) X 2.1 Sinus- och cosinuskurvor Gör klart till sid 61 efter behov. MU: Mathematical glossary fre sista dag inl.upp Ma3c
16 2.1 Kurvan y=tanx (62-64) 2.1 Kurvan y=asinx+bcosx (65-67) X Klart kap 2.1
17 Repetition Prov 1 2.2 Ett vinkelmått (68-71) Prov Ma4 ons
18 2.2 Cirkelsektorn och radianer (72-73) X Ma3c start Ma3c
19 X Ma3c
20 Ma3c
21 NP Ma3c, 8.30-14.00 i D01 Ma3c
22 X (lärarlöst, fast ni kan umgås med kap 1.3) Ma3c 1.3 Muntliga prov Ma3c, 1.3/2.3-2.4
23 1.3 1.3 2.3 i D42 1.3/2.3-2.4, muntliga prov Ma3c, betygssamtal Ma3c
24 2.3 2.3 X 1.3/2.3-2.4, betygsamtal Ma3c

Kursen avslutas ht13. NP i december.

Material

Kapitel 3.6 Rotationsvolymer

Bevisuppgifter
Lösningar till flertalet av uppgifterna i Ma5000, producerade av anonym elev

Lösta uppgifter

Se här

Formalia

Formelblad
Ämnesplan
Nationella prov

Länkar

GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Khan academy

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License