matematik-4-vt13-ht13:prov3

Prov 3

När

Onsdag 13/1, 12.10-13.20.

Var

Elever vars efternamn börjar på bokstaven A-J: D01
Elever vars efternamn börjar på bokstaven K-Ö: D34

Vad

Läroboken kap 4, sid 178-225 (det blir alltså en orgie i komplexa tal)

Hur

Provet är endelat och man får använda räknedosa till hela provet. (preliminär info, spikas senast fredag)

Medtag penna, suddi, linjal, räknare. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

I slutet på kapitel 4 i boken finns repetitionsmaterial.

Sammanfattning och Kan du det här?: Kolla av så man inte har några kunskapsluckor.

Diagnos 4: Standarduppgifter där alla bör klara alla (i princip).

Blandade övningar 4: Alla är görbara.
Blandande övningar 1-4: Görbara är 1, 3, 6, 10, 20, 21, 25, 26, 31, 33, 37, 43, 44, 46.

Reserveration för tankefel! Hör av er om ni upptäcker konstigheter.

Vill man ha extrahjälp inför provet rekommenderas

Spykens mattestudio måndag 15.00-17.00, fredag 8.00-9.00 i D22.
Mattecentrums räknestuga tisdag 17.00-19.00 i Spykens bibliotek

Lektionen på måndag används till repetition. Man kan också kontakta läraren via e-post om man undrar något.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License