matematik-4-vt13-ht13:NP

NP Ma4, ht2013

När

Måndag 9/12, 8.30-14.00, med lunch 11.00-12.00. Inga lektioner efter provet.

Var

D01 (elever med längre skrivtid sitter i KB03 och startar också 8.30 men slutar 15.00).

Vad

Rubbet, utom avnitt 3.5 och 3.6 (ett extramaterial).

Hur

Provet är tredelat med samma upplägg som det offentliga provet från vt 2013.

Medtag penna, suddi, linjal, räknare. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Nu gäller det att

1) säkra/bekräfta det man redan kan/har kunnat.
2) leta upp sina luckor och arbeta stenhårt med att fylla igen dessa.
3) om man inte orkar/hinner kan man medvetet skippa enstaka avsnitt. Detta gör det såklart svårt att nå de högre betygen, men kan kanske rädda ett lägre (eftersom man istället kan vissa saker bra).

Som repetitionsmaterial fungerar boken utmärkt, t.ex. kan man åter en gång titta igenom repetitionsmaterialet i slutet på kapitlen. Man gör också det offentliga NP från vt 2013 och om man får tid över kan man också kika på gamla NP från i första hand MaD.

Som extra repetitionstid rekommenderas "extramatte" i D23 fre 8.00-9.10 och i D32 fre 15.15-17.00.

Kontakta gärna läraren med frågor.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License