matematik-4-ht22-vt23-snabb:start

Planering Material Länkar

Planering

Vecka Tis Ons Tors Övrigt
34 Intro, 1.1 Repetition, Enhetscirkeln (10-15) 1.1 Trigonometriska ekvationer (16-19) 1.1 Enhetscirkeln - symmetrier ... (20-24), problem 1
35 1.2 Trigonometriska ettan (25-28) 1.2 Additions- och subtraktionsformler ... (29-32) 1.2 Formler för dubbla vinkeln (33-34) 1
36 1.2 Ekvationer och formler (35-37), Matematikföreläsning med Andreas Jakobsson i aulan 14.15-15.15 (om ni har möjlighet) 1.3 Sinus- och cosinusfunktioner (39-50) 1.3 Sinus- och cosinusfunktioner (39-50) 1
37 1.3 Kurvan y=asin(x)+bcos(x) (51-53) 1.3 Tangensfunktioner (54-56) Repetition 1
38 Prov 1 del 1, repetition Prov 1 del 2 1.4 Radianer och ... (57-61) 1, Veckans problem
39 1.4 Trigonometriska modeller (62-65), SMT Hugo besöker oss 2.1 Repetition (av derivata) (82-85) 2, Veckans problem
40 X, Bolmen 2.1 Derivatan av sin(x) och cos(x) (86-89), 2.1 Kedjeregeln (90-93) 2.2 Derivatan av en produkt och en kvot (96-99) Veckans problem
41 X 2.2 Derivatan av en produkt och en kvot (96-99) 2.2 Derivatan av exponentialfunktioner ... (100-103) Veckans problem
42 2.3 Derivator och grafer (108-112) 2.3 Derivator och tillämpningar (113-116) 2.3 Tillämpningar på kedjeregeln (117-121)
43 2.4 Dominerande term, Asymptoter (125-132), Anders Melin X, kompledigt för Öppet hus 2.4 Asymptoter (129-132), utdelning hemprov
44 X X X Lov
45 X Hemprov (Prov 2, info i Classroom) Hemprov Arbete med hemprov. Hemprovet inlämnas senast söndag 24.00 i Classroom.
46 2.4 Skissa grafer ... (133-136), Vem kan slå en amerikansk sjätteklassare (år 93-94) X 3.1 Primitiva funktioner, Integralberäkningar (150-158) 3
47 3.1 Area under x-axeln (159-162) 3.1 Arean mellan två kurvor (163-167) Crafoordföreläsning. På plats i Palaestra senast 10.20. Slut 13.00. Aptitretare 3, uppföljning hemprov
48 3.2 Integraler och storheter (168-172) 3.2 Sannolikhetsfördelning (174-179) 3.2 Sannolikhetsfördelning (174-179) 3
49 Repetition Repetition Repetition
50 3.2 Rotationsvolymer (182-187), några påverkade av lucia 3.2 Rotationsvolymer (182-187) X, kompledigt Prov 3 på måndagen 9.00-12.00 i D01 parallellt med NP Ma3c
51 Matteavslutning X X
2 Intro komplexa tal, 4.1 Komplexa tal och imaginära enheten i (202-205) 4.1 Beräkningar, konjugat och absolutbelopp (206-208) 4.1 Multiplikation och division med komplexa tal (210-212) 4
3 X, YSP 4.1 Avstånd i det komplexa talplanet (214-217) X, YSP YSP
4 4.2 Polär form (218-221) 4.2 Multiplikation och division i polär form (222-224) 4.2 Multiplicera och dividera med i (226-227)
5 4.3 de Moivres formel, Ekvationen z^n=a (228-233) 4.3 Eulers formel 4.4 Andragradsekvationer, Polynomdivision (239-245)
6 4.4 Faktorsatsen (246-249) 4.4 Polynomekvationer av högre grad (251-254) Gör klart eller arbete med prov/test med standardproblem på kapitel 4
7 Arbete med prov/test med svårare problem på kapitel 4, Repetition Repetition Repetition Test/prov lämnas in senast på fredagen i Classroom.
8 X X X Lov
9 Repetition Repetition Repetition
10 Repetition Slutprov Ma4 Ma5 drar igång

Material

Kapitel 3.6
Uppgifter från gamla NP
Problem

Lösta uppgifter

Se här

Formalia

Formelblad
Ämnesplan
Nationella prov, gamla gymnasiet
Nationella prov, nya gymnasiet

Länkar

Fredriks filmer, genomgångar och lösta uppgifter. Leta upp Ma5000+, ny kursplan.
GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Matteskolans spellista i Youtube
Visuell matematik, av bl.a. Anders Karlsson från Matteskolan
Khan academy
Mathleaks
Derivative Calculator

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License