matematik-4-ht20-vt21:start

Planering Material Länkar

Planering

VT 21

Vecka Mån Tis Tors Övrigt
1 X X X
2 4.1 Intro komplexa tal (184-188) 4.1 Konjugat, absolutbelopp,... (190-193) 4.2 Komplexa tal som vektorer (194-197)
3 4.2 Komplexa tal på polär form (199-202 4.2 Multiplikation och division på polär form (204-207) 4.2 Avläs och rita ... (208-209)
4 4.3 de Moivres formel, Ekvationen z^n=a (210-214) 4.3 Ekvationen z^n=a, Eulers formel (213-216) 4.4 Andragradsekvationer (218-221)
5 Repetition Distans Reptition Distans Repetition Spyken
6 Prov 2 Spyken 4.4 Polynomdivision (222-224) Distans 4.4 Faktorsatsen Distans
7 4.4 Polynomekvationer av högre grad (229-232) Distans Repetition Spyken Repetition Distans, t.ex. med övningsprov som man finner i Classroom Repetition
8 X X X Lov
9 Distans, NP Ma4 vt14 kikar vi på gemensamt. Förbered er under sportlovet Repetition Distans Repetition Distans Repetition
10 X Repetition Distans Slutprov Ma4 Spyken

HT 20

Vecka Mån Tis Tors Övrigt
38 X, istället Ma3c  Repetera kapitel 1  "Exkursion" till Botan   
39 2.1 Trigonometriska kurvor (52-61), 3c-proven i retur  2.1 Trigonometriska kurvor (52-61) 2.1 Trigonometriska kurvor (52-61) 
40 2.1 Kurvan y=tan(x) (62-64), c-klassen på Bolmen  2.1 Kurvan y=tan(x) (62-64), e-klassen på Bolmen  
41 2.1 Kurvan y=asin(x)+bcos(x) (65-67), lämna 3c-böcker till Mette 13.15  2.2 Radianbegreppet (68-73)  2.2 Radianbegreppet (68-73) 
42 2.2 Radianbegreppet (68-73)  2.3 Derivatan av sin(x) och cos(x) (74-76)  2.3 Derivatan av sammansatta funktioner (78-79) 
43 2.4 Tillämpningar och problemlösning (80-84)  2.4 Tillämpningar och problemlösning (80-84)  Gör klart kap 2, "Vem kan slå en amerikansk sjätteklassare" 
44 Lov 
45 3.1 Kort om derivator, Derivatan av en produkt (100-106)  3.1 Derivatan av en kvot (108-109) 
46 Repetition  Repetition  (DD), Prov 1 
47 3.1 Exponential- och logaritmfunktioner (110-112), Proven i retur 3.1 Samband mellan förändringshastigheter (113-115)  3.2 Grafer och derivator (116-119) 
48 3.2 Olika typer av grafer (120-122)  3.2 Olika typer av grafer (120-122)   3.2 Kurvor och asymptoter (125-127) 
49 3.3 Differentialekvationer (128-133) 3.4 Integraler och primitiva funktioner, Grafiska metoder (134-141)  3.4 Area mellan kurvor, Integraler och area (142-149) (  3, Distans 
50 3.4 Integraler och storheter (150-153)  3.4 Integraler och storheter (150-153), lektionen punkterad av Bi-prov  3.4 Sannolikhetsfördelning (154-158)  3, Distans 
51 3.6 Rotationsvolymer  (165-170) 3.6 Rotationsvolymer (165-170) X, läraren provvakt  3.5 Tillämpningar ... (160-163) kan göras när som t.ex. i samband med repetition, Distans
2      

Kursen avslutas troligen vecka 10 med slutprov. Innan dess troligen ett prov i vecka 6.

VT 20

Vecka Mån Tis Ons Tors Fre Övrigt
19 Introduktion, 1.1 Enhetscirkeln och trianglar (8-10) 1.2 Enhetscirkeln och formler (12-14)   1.2 Trigonometriska identiteter (15-18)   1.2 Additions- och subtraktionsformler ... (19-22)  1.2 Formler för dubbla vinkeln (24-25)   
20 1.2 Formler för dubbla vinkeln (24-25), språkprov halva lektionen 1.2 Formler för dubbla vinkeln (24-25)  1.3 Bevis och bevismetoder (26-31)  1.3 Bevis och bevismetoder (26-31)  
21 1.3 Bevis och bevismetoder (26-31) Arbete med inlämningsuppgift på indirekt bevis  Lämna in uppgift senast söndag 
22 X Eget arbete, gör klart t.o.m. 1.3.  1.4 Grundekvationerna (33-37), 19c på exkursion  1.4 Ekvationer som omformas med formler (38-39) 1.4 Ekvationer som omformas med formler (38-39), 19e på exkursion   
23 1.5 Tillämpningar (40-41) Gör klart  NOKFlexdiagnos   
24 ?

Material

Lektionsanteckningar från distansundervisningen
NOKFlex - kursboken

Test på kapitel 1
Test på kapitel 2

Kapitel 3.6

Uppgifter från gamla NP

Rekommenderade uppgifter från gamla NP (kan lämnas in för bedömning)

Uppgift 16, vinklar i triangel, trigonometriska formler
Uppgift 15, överlagrade sinuskurvor
Uppgift 15, derivata, integral med GeoGebra
Uppgift 16, max/min med derivata
Uppgift 17, integraler

Lösta uppgifter

Se här

Formalia

Formelblad
Ämnesplan
Nationella prov, gamla gymnasiet
Nationella prov, nya gymnasiet

Länkar

Fredriks filmer, genomgångar och lösta uppgifter. Använd Matematik 5000 menyn (inte Matematik 5000+).
GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Matteskolans spellista i Youtube
Visuell matematik, av bl.a. Anders Karlsson från Matteskolan
Khan academy
Mathleaks
Derivative Calculator

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License