matematik-4-ht18-vt19:start

Planering Material Länkar

Planering Period 1/ht18, Period 2/vt19

Period 2/vt18

Vecka Mån Tors Fre Övrigt
3 3.6 Rotationsvolymer (165-170) 3.6 Rotationsvolymer (165-170) 4.1 Repetition, konjugat, ... (178-187)  3.6/4 
4 X X Science parliament 
5 4.2 Komplexa tal som vektorer (188-191 el 194-197) Repetition Prov 2, i D01  Prov 
6 4.2 Komplexa tal på polär form (193-196 el 199-202) 4.2 Multiplikation och division ... (198-201 el 204-207), Proven i retur 4.2 Avläs och rita ... (202-203 el …), 4.3 de Moivres formel (204-206 el …) 
7 4.3 Ekvationen z^n=a (213-214) 4.3 Eulers formel (215-216) 4.4 Andragradsekvationer, polynomdivision (218-224) ev svenskprov för d-klassen 4, klart sid 224 
8 X X Lov 
9 4.4 Faktorsatsen (225-227) 4.4 Polynomekvationer av högre grad (229-231) Kursstoffet genomtröskat 
10 Gör klart kapitel 4 Repetition Repetition  Rep 
11 Repetition, lämna in gammalt NP för bedömning om man vill Repetition, slutprov två elever, gammalt NP på tavlan Repetition  Rep 
12 Repetition Slutprov övriga X

Period 1/ht18

Vecka Tis Fre Övrigt
34 1.1 Trigonometri och trianglar (8-10), 1.2 Enhetscirkeln och formler, trigonometriska identiteter (12-18) 1.2 Trigonometriska identiteter, additionsformler (14-22) 1
35 1.2 Formler för dubbla vinkeln (25-25), 1.3 Bevis och bevismetoder (26-31) 1.3 Bevis och bevismetoder (26-31), ''Bevisuppgift" 1
36 1.4 Grundekvationerna (33-37), Torkel besöker oss, inlämning av "Bevisuppgift" vid lektionsstart, enskild feedback på "Bevisuppgift" 1.4 Ekvationer som omformas ... (38-39), enskild feedback på "Bevisuppgift" 1, 2
37 1.5 Tillämpningar ... (40-41), 2.1 Trigonometriska kurvor (52-61) X 1
38 2.1 Trigonometriska kurvor (52-64) 2.1 Kurvan y=tan(x), kurvan y=asin(x)+bcos(x) (62-67) 2
39 Andreas Jakobsson besöker oss 2.2 Radianbegreppet (68-73) 2
40 X 2.2 Radianbegreppet (68-73), 2.3 De trigonometriska funktionernas derivator (74-79), MaX: Ett tärningsspel 2
41 2.3. Derivata av sammansatta funktioner (78-79) 2.4 Tillämpningar och problemlösning (80-84), MaX: Vickande bord 2
42 Inlämningsuppgift Inlämningsuppgift 2
43 Inlämningsuppgift 3.1 Diverse deriveringsregler (100-112), MaX: Labyrinter Inlämningsuppgiften lämnas in senast 24.00 torsdagen 25/10
44 X X Höstlov
45 Repetition Repetition 3
46 X Prov 1, Start 8.10 i B01 3
47 3.1 Samband mellan förändringshastigheter (113-115), provet i retur 3.1 Samband mellan förändringshastigheter (113-115), 3.2 Grafer och derivator (116-119), MaX: de Bruijn-följder 3
48 3.2 Olika typer av grafer (120-123) 3.2 Kurvor och asymptoter (125-127), Start 9.30 pga adventssång 3
49 3.2 Kurvor och asymptoter (125-127) 3.3 Differentialekvationer (128-133) 3
50 3.4 Integraler och primitiva funktioner (134-137) 3.4 Grafiska metoder, Area mellan kurvor (138-145), MaX: icke-standard analys 3
51 Avslutning X 3
2 3.4 Integraler och area, Integraler och storheter (146-153) 3.4 Sannolikhetsfördelning (154-158), 3.5 Tillämpningar ... (160-163) 

Material

Test på kapitel 1
Test på kapitel 2

Kapitel 3.6

Uppgifter från gamla NP

Lösta uppgifter

Se här

Formalia

Formelblad
Ämnesplan
Nationella prov, gamla gymnasiet
Nationella prov, nya gymnasiet

Länkar

GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Matteskolans spellista i Youtube
Visuell matematik, av bl.a. Anders Karlsson från Matteskolan
Khan academy
Mathleaks
Derivative Calculator
Screen Recorder

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License