matematik-4-ht18-vt19:prov1

Prov 1

När

Fredag 16/11, 8.10-10.35. Elever med förlängd skrivtid skriver till 11.05.

Var

B01

Vad

Kapitel 1-3.1, dvs allt t.o.m. sid 112.

Hur

Provet är endelat och görs utan räknare eller GeoGebra. Standardformelblad bifogas.

Medtag penna, suddi, linjal. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Man går igenom det ordinarie stoffet en gång till och fokuserar på oklarheter. Repetitionsmaterial finns i slutet av kapitel 1, 2 och 3 i boken:

Sammanfattning: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".

Kan du det här: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".

Diagnos: Uppgifter av enklare typ. I Diagnos 3 ingår uppgift 1-3.

Blandade övningar: Uppgifter av varierande svårighetsgrad (a,b,c). Från avsnitt 3 kan man göra bland

BÖ, kap 3, sid 170-172: 1 7 9 13 14 18
BÖ, kap 1-3, sid 173-175: 1 2 3 4 7 9 10 16 18 19 20 22 25 27 29 30 31 32

Det finns två upplagor av boken. Ovanstående gäller gamla upplagan, den utan kapitel 3.6. Nedanstående gäller nya upplagan , den med kapitel 3.6. Reservation för skriv- och slarvfel i listan;

BÖ, kap 3, sid 176-178: 1 7 9 13 14 18
BÖ, kap 1-3, sid 179-181: 1 2 3 4 6 7 10 11 17 19 20 21 23 24 27 29 31 32 33 34

Övningarna från BÖ, kap 1-3, sveper över allt kursstoff och är lämpliga för självdiagnostik. Gå igenom dem, notera "brister" och kolla upp ordentligt.

En ''enkel'' repetition (inget över E-nivå) finns i quiz-form här

Kapitel 1
Kapitel 2

Man kan också träna på uppgifter från gamla prov som finns här. Lösningar/facit finns ej utan man kollar först med kompis sedan med lärare och på fredagslektionen kan vi ta upp gemensamma problem.

Görbart är

160921; alla (uppgift 2 3 4 5 6 är lösbara utan GeoGebra/räknare)
160926; 1 6 (uppgifterna är lösbara utan GeoGebra/räknare)
161122; 1abcde 4 7 (uppgifterna är lösbara utan GeoGebra/räknare)
180112; 1 2 3 4 5 6 (enbart E-nivå)

För repetionstid, utöver lektioner, rekommenderas

Spykens mattestudio i D22, fre 8.00-9.00, mån 15.00-17.00.
Mattecentrum i Spykens bibliotek, tis 17-19.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License