matematik-4-ht17:start

Planering Material Länkar

Planering

Vecka Tis Tors Fre Övrigt
34 Intro  Kap 1 repeteras med denna Test   Kap 2 repeteras med denna Test   
35 3.1 Kort om derivator, Derivatan av en produkt (100-106)   3.1 Derivatan av en kvot, Exponential- och logartimfunktioner (108-109)  3.1 Samband mellan förändringshastigheter (113-115)  Klart sid 115 
36 3.2 Grafer och derivator (116-119)  3.2 Olika typer av grafer (120-123)  3.2 Kurvor och asymptoter (125-127)  Klart sid 127 
37 3.3 Differentialekvationer (128-129) 3.3 Differentialekvationer (130-133)  Klart sid 133
38 3.4 Integraler och primitiva funktioner (134-137)  3.4 Grafiska metoder, areor mellan kurvor (138-145)  3.4 Integraler och areor (146-149)
39 Repetition  Prov 2  Provet i retur, "derivatagiganter"  3  
40 3.4 Integraler och storheter (150-153)  3.4 Sannolikhetsfördelning (154-158) 
41 3.4 Sannolikhetsfördelning (154-158), 3.5 Tillämpningar (160-163)  3.6 Rotationsvolymer (1-6 i extramaterial)  3.6 Rotationsvolymer (1-6 i extramaterial)  Klart kap 3
42 4.1 Inledning, Räknesätten ... (178-187)  4.2 Komplexa tal som vektorer (188-191) 4.2 Komplexa tal på polär form (193-196)  4
43 Repetition  Repetition  Prov 3   
44 Lov 
45 4.2 Multiplikation och division i polär form, Avläs och rita ... (198-203), proven i retur 4.3 de Moivres formel (204-206) 
46 4.3 Ekvationen z^n=a (207-208) 4.3 Eulers formel (209-210), 4.4 Andragradsekvationer (212-215)
47 4.4 Polynomdivision (216-218)  4.4 Faktorsatsen (219-221) 4.4 Polynomekvationer av högre grad (223-225) 
48 Repetition, eget arbete med NP 2013, "dragning" av kap 1+2 för intresserade  Repetition, "dragning" av kap 3 för intresserade  Repetition  Repetition 
49 Repetition, NP 2013 på tavlan, besök från Danmark?  NP  X, Svenska istället  Mattekonvent måndag 15-17 i skolrestaurangen, "Sista hjälpen" onsdag 13-15 i F01 
50 Fysik för vissa, provfeedback till de som inte är godkända  Proven i retur  Repetition för vissa, övriga disponerar tid som man önskar   
2 Repetition för vissa, övriga disponerar tid som man önskar  Avslutning med fika i restaurangen  Avslutande provtillfälle 8.15 i D01   

Material

Test på kapitel 1
Test på kapitel 2

Mikaels planering för vt17

Kapitel 3.6

Uppgifter från gamla NP

Lösta uppgifter

Se här

Formalia

Formelblad
Ämnesplan
Nationella prov, gamla gymnasiet
Nationella prov, nya gymnasiet

Länkar

GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Matteskolans spellista i Youtube
Visuell matematik, av bl.a. Anders Karlsson från Matteskolan
Khan academy
Mathleaks
Lösningar till nästan alla uppgifter i boken.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License