matematik-4-ht17:prov2

Prov 2

När

Torsdag 28/10, 13.25-14.40. Elever med längre skrivtid får starta provet 12.55, undersöker själva om detta är möjligt och meddelar berörda lärare.

Var

D01

Vad

Kapitel 3 i läroboken, t.o.m. sida 149.

Hur

Provet har en del och man får använda standardformelblad men inte räknedosa eller andra digitala hjälpmedel.

Medtag penna, suddi, linjal. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Man går igenom det ordinarie stoffet en gång till och fokuserar på oklarheter. Repetitionsmaterial finns i slutet av kapitel 3 i boken, (hör av er om någon görbar uppgift verkar "märklig", jag kan ha tänkt fel):

Sammanfattning 3: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Kan du det här 3: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Diagnos 3: Görbara: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13
Blandade övningar kapitel 3: Görbara: alla utom 16 19 20 23 29 30

Vi använder tisdagslektionen till repetition. Utöver detta rekommenderas

Spykens mattestudio i D22, fre 8.00-9.00, mån 15.00-17.00.
Mattecentrums räknestuga i Spykens bibliotek, tis 17.00-19.00.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License