matematik-4-ht17:NP

NP

När

Torsdag 7/12
Del BC: 8.30-11.00
Del D: 12.00-14.00

För elever med anpassningar gäller

Del BC: 8.00-11.45
Del D: 12.45-15.45

Inga lektioner efter provet.

Var

D01. Elever med anpassningar skriver i B12

Vad

Hela kursen, hela boken

Hur

Del B: Kortsvarsdel, utan digitala hjälpmedel
Del C: Fullständiga lösningar, utan digitala hjälpmedel
Del D: Fullständiga lösningar, med digitala hjälpmedel

Del BC får man ut samtidigt och disponerar alltså 2,5 timmar totalt på dessa båda delar.

Medtag penna, suddi, linjal. Material utlånas endast i nödfall, och dator säkert INTE.

Repetition

I slutet av varje kapitel finns Kan du det här, Sammanfattning, Diagnos, Blandade övningar. Mycket av detta kanske ni redan har gjort, men gå gärna igenom översiktligt en gång till.

På sida 244-249 finns bokens lösta uppgifter uppradade. Bra repetition där ni dessutom har lösningar.

Här finns sammanställning av uppgifter från NP i det gamla gymnasiet. Välj och vraka.

Här hittar ni det enda offentliga NP från dagens gymnasium. Försök göra detta så "skarpt" som möjligt så ni får en rättvis bild av svårighetstid och tidsåtgång.

Om man önskar mer frågetid detta rekommenderas

Spykens mattekonvent i matsalen, mån 4/12 ????
Spykens mattestudio i D22, fre 8.00-9.00, mån 15.00-17.00.
Mattecentrums räknestuga i Spykens bibliotek, tis 17.00-19.00.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License