matematik-4-ht16-vt17-snabb:slutprov/NP

Preliminär info

Slutprov/NP

När

Torsdag 9/3 9.50-15.20 enligt

Del BC: 9.50-12.20
Lunch: 12.20-13.20
Del D: 13.20-15.20

Var

Aulan eller möjligen F04 (ordinarie sal).(oklart)

Vad

Hela kursen.

Hur

Standardformelblad får användas på hela provet. För respektive delar gäller dessutom

Del BC: inga elektroniska hjälpmedel
Del D: elektroniska hjälpmedel såsom räknare och GeoGebra (via sticka) tillåtna

Medtag penna, suddi, linjal, räknare, dator. Material utlånas endast i nödfall, dator lånas inte ut.

Repetition

Man går igenom det ordinarie stoffet en gång till och fokuserar på oklarheter. Repetitionsmaterial finns i slutet av varje kapitel i boken.

Sammanfattning: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Kan du det här: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Diagnos: Uppgifter av enklare typ. Alla ska klara alla i princip.
Blandade övningar: Uppgifter av varierande svårighetsgrad (a,b,c).

På sidorna 244-249 finns boken "mönsterlösta" exempeluppgifter upppradade. Går man igenom dessa får man en bra översikt av hela kursinnehållet. Dessutom kan man ju enkelt bläddra tillbaka till lösningarna.

Här

Uppgifter från gamla NP

finns en sammanställning på Ma4-uppgifter från NP i "det gamla" gymnasiet. Uppgifterna är ordnade efter område och indexerade med nivå, så välj och vraka efter behov.

Det finns ett offentligt NP till det nuvarande gymnasiet. Papperskopia delas ut på lektion, men det finns också att hämta här. Detta övar man förslagsvis på skarpt, dvs. håller sig till regler och tider.

Repetionstid blir det på lektionerna efter sportlovet och fram till provet. Önskas mer frågetid rekommenderas

"Mattestudio" i D22, mån 15-17, fre 8-9.
Mattecentrums räknestuga i Spykens bibliotek, tis 17.00-19.00.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License