matematik-4-ht16-vt17-snabb:prov3

Prov 3

När

Fredag 17/2 på lektionen 14.45-16.00.

Var

F04 (ordinarie sal).

Vad

Kapitel 3.6 och hela kapitel 4.

Hur

Provet har en del och man får använda standardformelblad. INGA elektroniska hjälpmedel (såsom räknare, GeoGebra).

Medtag penna, suddi, linjal, räknare. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Man går igenom det ordinarie stoffet en gång till och fokuserar på oklarheter. Repetitionsmaterial finns i slutet av kapitel 4 i boken.

Sammanfattning: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Kan du det här: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Diagnos: Uppgifter av enklare typ. Alla ska klara alla i princip.
Blandade övningar kapitel 4 (sid 237-239): Uppgifter av varierande svårighetsgrad (a,b,c).

Beträffande kapitel 3.6 kollar man igenom bokens extramaterial igen. Vill man därefter ha ytterligare uppgifter hör man av sig.

Mer frågetid

"Mattestudio" i D22, mån 15-17, fre 8-9.
Mattecentrums räknestuga i Spykens bibliotek, tis 17.00-19.00.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License