matematik-4-ht16-vt17-snabb:prov2

Prov 2

När

Tisdag 22/11 på lektionen 12.00-13.30

Var

B35 (ordinarie sal).

Vad

Kapitel 2, 3.1 och 3.2 (t.o.m. sid 123 i läroboken). Ej 1.3 Bevismetoder.

Hur

Provet har en del och man får använda standardformelblad, räknedosa och GeoGebra på hela provet.

Medtag penna, suddi, linjal, räknare. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Man går igenom det ordinarie stoffet en gång till och fokuserar på oklarheter. Repetitionsmaterial finns i slutet av kapitel 2 och 3 i boken:

Sammanfattning: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".

Kan du det här: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".

Diagnos: Uppgifter av enklare typ. Alla ska klara alla i princip.
Görbart i kap 3: Uppgift 1-6

Blandade övningar: Uppgifter av varierande svårighetsgrad (a,b,c).
Görbart i kap 3
BÖ3; 1 5 6 7 9 13 14 16 18 24 30
BÖ1-3; 1 2 3 4 7 9 19 20 23 27 29 30 31

Reservation för skriv- och tankefel i urvalet ovan. Hör av er om något verkar orimligt

Mer frågetid

"Mattestudio" i D22, mån 15-17, fre 8-9.
Mattecentrums räknestuga i Spykens bibliotek, tis 17.00-19.00.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License