matematik-4-ht16-vt17-snabb:prov1

Prov 1

När

Onsdag 21/9 på lektionen 9.50-11.10

Var

C22 (ordinarie sal).

Vad

Kapitel 1 och 2 i läroboken t.o.m. sid 61, utom Bevismetoder.

Hur

Provet har en del och man får använda standardformelblad, räknedosa och GeoGebra på hela provet.

Medtag penna, suddi, linjal, räknare. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Man går igenom det ordinarie stoffet en gång till och fokuserar på oklarheter. Repetitionsmaterial finns i slutet av kapitel 1 och 2 i boken:

Sammanfattning: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".

Kan du det här: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".

Diagnos: Uppgifter av enklare typ. Alla ska klara alla i princip.
Görbart i kap 2: Trigonometriska kurvor

Blandade övningar: Uppgifter av varierande svårighetsgrad (a,b,c).
Görbart i kap 2
BÖ2; 1 8 15 17 27
BÖ1-2; 4 5 7 8 10 14 15 19 22 23 24 25 28 30 31 32

Reservation för skriv- och tankefel i urvalet ovan. Hör av er om något verkar orimligt

Mer frågetid

Mattecentrums räknestuga i Spykens bibliotek, tis 17.00-19.00.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License