matematik-3c:diagnostrigonometri

1. Bestäm samtliga vinklar $v$ i intervallet $0^{\circ} \leq v\leq 180^{\circ}$ som uppfyller

a) $\sin v = 0.4$
b) $\cos v = -0.1$

2. En cirkel har sitt centrum i punkten P:(-1,-2) och en radie som är 3. Bestäm ekvationen för cirkeln.

3. Rita en enhetscirkel och förklara i denna varför det gäller att $\sin v = \sin (180-v)$ men inte att $\cos v = \cos (180-v)$. Det räcker att du förklarar det om $v$ är en spetsig vinkel.

4. I en rätvinklig triangel är hypotenusan tre gånger så stor som den kortaste kateten. Bestäm triangelns vinklar.

5. En spetsvinklig triangel har arean 10 $cm^2$ och två sidor som är 5 cm respektive 6 cm.

a) Hur stor är vinkeln mellan de båda kända sidorna?
b) Hur lång är triangelns tredje sida?

6. Bestäm vinkeln $\beta$ i figuren nedan. Hur många möjliga värden på $\beta$ finns det förresten?

Triangel.png
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License