matematik-3c:diagnoskap1-2

Diagnos Ma3c, kapitel 1.2

Enklare uppgifter som man ska klara på 30 minuter

1. a) Ange ett rationellt uttryck som ej är definierat för $x=-1$, endast svar
b) Ange ett rationellt uttryck som antar värdet 1 då $x=1$, endast svar

2. Förenkla $\frac{4x^2+4x}{x^2-1}$

3. Förenkla $\frac{16-2x}{x-8}$

4. Skriv med ett bråkstreck $\frac{5}{6y}+\frac{1}{y^2}$

5. Förenkla $\frac{8(x+1)}{3x} \cdot \frac{7x}{2(x+1)}$

6. Förenkla $\frac{5y}{3x} / \frac{y}{2x^2}$

7. Lös ekvationen $\frac{3}{x+2}- \frac{1}{x} = \frac{1}{5x}$

8. När Rogerina skrev $\frac{y}{y^2-2y+1}- \frac{2}{y-1} + \frac{3}{y+2}$ med ett bråkstreck fick hon $\frac{2y^2-6y+8}{(y-1)^2(y+2)}$ VILKET ÄR FEL. Hur ser man (enklast) att förenklingen måste vara fel?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License