Diagnoskap1.1

Diagnos Ma3c, kapitel 1.1

Enklare uppgifter som man ska klara på 30 minuter

1. Utveckla och förenkla $(2x-1)(2-x)$, enbart svar

2. Förenkla $\frac{(a^2)^{-3}}{a^4}$, enbart svar

3. Beräkna $\left| 14 \right| - \left| -12 \right|$, enbart svar

4. Lös ekvationen $3x^2-24x+45=0$

5. Lös ekvationen $\sqrt{2x}=x-4$

6. Lös ekvationen $\left|x-7\right|=9$

7. Beskriv hur du kan göra för att lösa ekvationen $x^4-45x^2+78 = 0$. Du behöver INTE utföra några räkningar, enbart beskriva en fungerande metod i ord (ekvationens lösningar blir inte så snygga).

8. Faktorisera polynomen

a) $4x^2-9y^2$
b) $x^2-8x+15$

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License