matematik-3c-vt18:start

Planering Material Länkar

Planering

Vecka Tis Ons Tors Fre Övrigt
Intro, 1.1 Algebra och polynom (8-13) 1.1 Algebra och polynom (14-19), betyg Ma2c  1.1 Algebra och polynom (20-23)  1.2 Rationella uttryck (26-31), MaX: Galoisteori 
1.2 Rationella uttryck (33-39) 1.3 Funktioner (40-53)   1.3 Funktioner (40-53)  Obetygat Test kapitel 1, kursutvärdering Ma2c 
2.1 Ändringskvoter (66-70) 2.1 Begreppet derivata (71-76) 2.2 Gränsvärde (77-79), lärarlöst från 13.30  2.2 Derivatans definition (80-82), …  2
5   2.3 Derivatan av polynom (83-89) X 2.3 Derivatan av potensfunktioner (93-95)  2.4 Derivatan av exponentialfunktionen y=e^(kx) (98-101), MaX: Hur man hittar sin drömprins/prinsessa  2
6   2.4 Naturliga logaritmer (102-104), Lärarlöst från 13.15 2.4 Naturliga logaritmer (102-104) 2.4 Derivatan av y=a^x (105-106)  2.4 Tillämpningar och problemlösning (107-110), MaX: professorer och doktorander  2
7   2.4 Tillämpningar och problemlösning, 2.5 Grafisk och numerisk derivering (111-113) 2.5 Grafritande räknare och derivators värde (114-116) 3.1 Extrempunkter, extremvärden, växande, avtagande (130-135)  3.1 Förstaderivatan och grafen (136-139), MaX: Urvalsaxiomet och några "paradoxer"
8   X X Lov 
9   Repetition Repetition Prov 1    
10   3.1 Skissa grafer (140-142), Hugo besöker, proven i retur 3.1 Största och minsta värde (144-146) 3.2 Polynomfunktioner (147-153)  3.2 Polynomfunktioner (154-156) 
11   3.2 Potensfunktioner (154-156) 3.2 Andraderivatan (157-160), start 12.20 pga NMT-föreläsning 3.2 Andraderivata, Tillämpningar ...  (158-160, 162-167) 3.2 Kan alla funktioner deriveras (170-171), MaX: Kuriösa funktioner   Avsnittet om Grafritande räknare (162-163) hanteras i andra avsnitt 
12   X, APME-projekt Prov 2 med a-uppgifter utan GeoGebra/räknare i B01 X, världsvattendag 
13   X X Lov 
14   3.3 Primitiva funktioner (173-177), 3.4 Integraler: inledning (178-180), proven i retur 3.4 Integralberäkning med primitiv funktion (182-185) 3.4 Tillämpningar ... (186-190), med vikarie Max  Kap 3 klart (?)
15   4.1 Trigonometri i rätvinkliga trianglar, Två speciella trianglar (206-209), salsbyte till G22 4.1 Cirkelns ekvation (210) 4.1 Godtyckliga trianglar (211-215) 4.2 Areasatsen, sinussatsen (216-225), MaX: Något om algebraiska kurvor  
16   4.2 Sinussatsen, Cosinussatsen (221-230) 4.2 Cosinussatsen (226-230) Repetition  Repetition, med vikarie Hannes
17   Prov 3 4.2 Tillämpningar ... (231-233) Repetition kap 1  Repetition ?  
18   X Provet i retur, utdelning gammalt NP, start 12.20 pga NP Arbete med NP  Arbete med NP, repetition  Repetition
19   Gemensamt om NP, frågestund, salsbyte till D24 X, Mattekonvent i restaurangen 13.00-15.00, 13-17 i F02 Repetition 
20  NP Ma3c Förberedelse muntligt NP Muntligt NP  
21  Muntliga NP Muntliga NP, lektionsstart 12.15 för övriga, utdelning Ma4-bok, inlämning Ma3c-bok Programmering på LTH  Intro Ma4, MaX: Kromatiska talet för planet   Munligt NP 
22   Proven i retur Axel besöker oss X fysikprov  Ma4, problemlösning eller programmering  Betygsamtal 
23   Ma4, problemlösning eller programmering X X, biologiexkursion  X, kemiprov Betygsamtal 
24   Ev läraren på cykelutflykt Matteavslutning X, skolavslutning   

Material

Test sid 1-32

Svårare extrauppgifter

Större problem

Uppgifter från gamla NP

Prov i Drive

Lösta uppgifter

Se här

Formalia

Formelblad
Ämnesplan
Nationella prov, gamla gymnasiet
Nationella prov, nya gymnasiet

Länkar

GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Matteskolans spellista i Youtube
Viseull matematik, av bl.a. Anders Karlsson från Matteskolan
Khan academy
Mathleaks
Lösningar till nästan alla uppgifter i boken.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License