matematik-3c-vt18:start

Planering Material Länkar

Planering

Vecka Tis Ons Tors Fre Övrigt
Intro, 1.1 Algebra och polynom (8-13) 1.1 Algebra och polynom (14-19), betyg Ma2c  1.1 Algebra och polynom (20-23)  1.2 Rationella uttryck (26-31), MaX: Galoisteori 
1.2 Rationella uttryck (33-39) 1.3 Funktioner (40-53)   1.3 Funktioner (40-53)  Obetygat Test kapitel 1, kursutvärdering Ma2c 
2.1 Ändringskvoter (66-70) 2.1 Begreppet derivata (71-76) 2.2 Gränsvärde (77-79), lärarlöst från 13.30  2.2 Derivatans definition (80-82), …  2
5   2.3 Derivatan av polynom (83-89) X 2.3 Derivatan av potensfunktioner (93-95)  2.4 Derivatan av exponentialfunktionen y=e^(kx) (98-101), MaX: Hur man hittar sin drömprins/prinsessa  2
6   2.4 Naturliga logaritmer (102-104), Lärarlöst från 13.15 2.4 Naturliga logaritmer (102-104) 2.4 Derivatan av y=a^x (105-106)  2.4 Tillämpningar och problemlösning (107-110), MaX: professorer och doktorander  2
7   2.4 Tillämpningar och problemlösning, 2.5 Grafisk och numerisk derivering (111-113) 2.5 Grafritande räknare och derivators värde (114-116) 3.1 Extrempunkter, extremvärden, växande, avtagande (130-135)  3.1 Förstaderivatan och grafen (136-139), MaX: Urvalsaxiomet och några "paradoxer"
8   X X Lov 
9   Repetition Repetition Prov 1    
10   Hugo    
11      
12   X, världsvattendag 
13   X X Lov 
14    
15      
16   Repetition  Repetition 
17   Prov     Repetition 
18   X     Repetition
19   X Repetition 
20  Repetition NP Ma3c Förberedelse muntligt?   
21      Munligt NP 
22        
23   X      
24     X, skolavslutning   

Material

Test sid 1-32

Svårare extrauppgifter

Större problem

Uppgifter från gamla NP

Prov i Drive

Lösta uppgifter

Se här

Formalia

Formelblad
Ämnesplan
Nationella prov, gamla gymnasiet
Nationella prov, nya gymnasiet

Länkar

GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Matteskolans spellista i Youtube
Viseull matematik, av bl.a. Anders Karlsson från Matteskolan
Khan academy
Mathleaks
Lösningar till nästan alla uppgifter i boken.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License