Prov3

Prov 3

När

Tisdag 24/4, 12.00-13.40.

Var

B01

Vad

Kapitel 3 pch 4 i läroboken.

Hur

Provet har en del. Standardformelblad bifogas provet. Räknedosa och GeoGebra är tillåtna på hela provet, men notera att man måste ge fullständiga lösningar och det kan krävas att dessa "handräknas" eller att exakta svar ska ges.

Medtag penna, suddi, linjal. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Man går igenom det ordinarie stoffet en gång till och fokuserar på oklarheter. Repetitionsmaterial finns i slutet av kapitel 3 och 4 i boken:

Sammanfattning: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Kan du det här: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Diagnos: Uppgifter av enklare typ.
Blandade övningar: Uppgifter av varierande svårighetsgrad (a,b,c). När det gäller Blandade övningar 1-3 (sid 199-203) och 1-4 (sid 242-245) så omfattar dom också kapitel 1 och 2. Man får själv sortera ut.

Lektionerna på torsdag och fredag innan provet är avsatta till repetition. I övrigt rekommenderas:

Spykens mattestudio i D22, fre 8.00-9.00, mån 15.00-17.00.
Mattecentrum i Spykens bibliotek, tis 17-19

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License