matematik-3c-vt18:prov1

Prov 1

När

Fredag 2/3, 12.50-14.20.

Var

B01

Vad

Kapitel 1, 2 och lite 3 i läroboken (t.o.m. sid 139). Uppgifterna på provet behandlar främst kapitel 2 och (men "allmänbildningen" från kapitel 1 behöver man ha med sig).

Hur

Provet har en del. Standardformelblad bifogas provet. Räknedosa och GeoGebra är tillåtna på hela provet, men notera att man måste ge fullständiga lösningar och det kan krävas att dessa "handräknas" eller att exakta svar ska ges.

Medtag penna, suddi, linjal. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Man går igenom det ordinarie stoffet en gång till och fokuserar på oklarheter. Repetitionsmaterial finns i slutet av kapitel 1, 2 och 3 i boken:

Sammanfattning: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Kan du det här: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Diagnos: Uppgifter av enklare typ. I kapitel 3 är uppgift 1-5 hörbara.
Blandade övningar: Uppgifter av varierande svårighetsgrad (a,b,c). I kapitel 3 (sid 196-198) är uppgift 1abd 5 7 9ab 13 18 19 22 24 görbara. I kapitel 3 (sid 199-203) är 1 2 6 9 10 11 13 15 18 21 24 29 37 40 41 42 görbara.

Lektionerna på tisdag och onsdag innan provet är avsatta till repetition. I övrigt rekommenderas:

Spykens mattestudio i D22, fre 8.00-9.00, mån 15.00-17.00.
Mattecentrum i Spykens bibliotek, tis 17-19

Man kan också kolla på ett gammalt
Prov

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License