matematik-3c-vt18:NP

NP

När

Tisdag 15/5

Del B+C, 9.00-11.00
Lunch 11.00-12.00
Del D 12.00-14.00

För elever med längre skrivtid gäller

Del B+C, 8.30-11.30
Lunch 11.30-12.30
Del D 12.30-15.30

Inga lektioner före eller efter provet

Var

D01 i normalfallet, F02/F03 för elever med längre skrivtid

Vad

Hela kursen.

Hur

Del B: endast svar, utan digital hjälpmedel
Del C: fullständiga lösningar, utan digitala hjälpmedel
Del D: fullständiga lösningar, med digitala hjälpmedel

Standardformelblad får användas på alla delar och bifogas provet.

Medtag penna, suddi, linjal, räknare, dator. Material utlånas endast i nödfall. Dator och räknare kan man inte låna!

Repetition

- Man kan bläddra igenom boken och kolla så man har koll.

- I slutet av varje avsnitt finns
Sammanfattning: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Kan du det här: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Diagnos: Uppgifter av enklare typ.
Blandade övningar: Uppgifter av varierande svårighetsgrad (a,b,c).

- På sida 246-251 finns bokens lösta exempel uppradade. Dessa kan man kolla igenom

- Uppgifter från NP in det gamla gymnasiet: https://docs.google.com/document/d/1A-KEN236kUtJveF9avOGxwQh_pJYyKtYguIunPHsI0g/edit

- Det enda offentliga NP från det aktuella gymnasiet: http://www.edusci.umu.se/np/np-2-4/tidigare-givna-prov/

Som repetitionstid utöver ordinarie lektion erbjuds "mattekonvent" i restaurangen ons 9/5, 13.00-15.00. Vill man sitta mer avskilt eller hålla på längre än man välkommen till F02, 13.00-17.00. Läraren ambulerar mellan restaurangen och F02.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License