matematik-3c-vt16/snabb:start

Planering Material Länkar

Planering

Vecka Mån Tis Ons Tors Fre Övrigt
2 Ma2c 1.1 Polynom och räkneregler (8-11) Intro Ma3c, betyg Ma2c, 1.1 Potenser 1.1 Kvadratrötter och absolutbelopp (14-16) 1.1 Kvadratrötter och absolutbelopp (14-16)
3 1.1 Ekvationer, polynom i faktorform (17-23)  1.1 Polynom i faktorform (22-23)  1.2 Rationella uttryck, förlängning förkortning (26-32)  1.2 Addition och subtraktion (33-37)   X, Musikal   
4 1.2 Multiplikation och division (38-39)  1.3 Funktioner, inledning (40-41)  1.3 Räta linjens ekvation (43-45)  Andragradsfunktioner (46-49) 1.3 Exponential- och potensfunktioner (50-53) 
5 Diagnos kap 1  2.1 Ändringskvoter (66-70)  2.1 Begreppet derivata (71-76), "derivatahistorik"  2.2 Gränsvärden (77-79), lärarlöst 
6 2.2 Derivatans definition (80-82), lärarlöst  2.2 Derivatans definition (80-82)  2.3 Derivatan av polynom (83-89)  2.3 Dervatan av potensfunktioner (93-95)  2.4 Derivatan av exponentialfunktionen y=e^(kx) (98-101) 
7 X, Fy-prov  2.4 Naturliga logaritmer (102-104)  2.4 Derivatan av y=a^x (105-106)  2.4 Derivatan av y=a^x, Tillämpningar ... (105-110)  2.5 Grafisk och numerisk derivering (111-116), känguruproblem  Kap 2 klart 
8 Sportlov 
9 2.5 Grafisk och numerisk derivering (111-116)  3.1 Extrempunkter/värde, växande, avtagande (130-135)  3.1 Extrempunkter/värde, växande, avtagande (130-135) 3.1 Förstaderivatan och grafen (136-139)  3.1 Skissa grafer (140-142) 
10 3.1 Största och minsta värde (144-146)  Repetition  Repetition  Prov 1   
11 Fysikshow lektionsstart 14.30, proven i retur 3.2 Polynomfunktioner (147-153)  3.2 Polynomfunktioner (147-153)  3.2 Potensfunktioner (154-156)  3.2 Andraderivatan, och grafen (157-160)  3, NMT-dagar 
12 Påsklov 
13 3.2 Grafritande räknare (162-163)  3.2 Tillämpningar ... (164-167)  Repetition  Repetition  Klart sid 167 
14 Prov 2 3.2 Kan alla funktioner deriveras? (170-171), provet i retur  3.3 Primitiva funktioner (173-177)   3.3 Primitiva funktioner (173-177) Inlämning av större uppgift 
15 3.4 Integraler/inledning (178-180)  3.4 Integralberäkning med primitiv ... (182-185)  3.4 Tillämpningar ... (186-189)  Eget arbete, lärarlöst, gör klart kap 3  Kap 3 klart 
16 4.1 Trigonometri i rätvinkliga trianglar (206-215)  4.1 Trigonometri i rätvinkliga trianglar (206-215)  4.1 Trigonometri i rätvinkliga trianglar (206-215)  4.2 Areasatsen, sinussatsen (216-220)  4.2 Areasatsen, sinussatsen (216-220) 
17 4.2 När ger sinussatsen två fall (221-225)  X, annat NP 4.2 Cosinussatsen (226-230)  4.2 Cosinussatsen (226-230)    4.2 Tillämpningar ... (231-233) 
18 4.2 Tillämpningar ... (231-233)  I D42  Start 10.00, "test" kap 4 
19 Socrativequiz  Gammalt NP  Gammalt NP  Gemensamt gammalt NP  Rep 
20 Rep Rep  MaX i D31 9.00-12.00, lärare kommer förbi, frivilligt  Rep Rep, frågestund  Rep
21 Rep, frågestund  NP Ma3c  X, DD  X , exkursion  Muntligt 
22 X, Bolmen  X, Bolmen  Förberedelse muntligt prov  Muntligt prov, NP i retur  Ma4  Betyg, start Ma4 
23 Ma4   X Betyg, Ma4 

Material

Svårare extrauppgifter

Större problem

Uppgifter från gamla NP

Lösta uppgifter

Se här

Formalia

Formelblad
Ämnesplan
Nationella prov, gamla gymnasiet
Nationella prov, nya gymnasiet

Länkar

GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Matteskolans spellista i Youtube
Viseull matematik, av bl.a. Anders Karlsson från Matteskolan
Khan academy
Mathleaks
Lösningar till nästan alla uppgifter i boken.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License