matematik-3c-vt16-snabb:prov2

Prov 2

När

Måndag 4/4, 13.40-17.00. Från 15.15 är det utan "vakt", och man får sköta detta snyggt.

Var

"Vanliga" salen, KB12.

Vad

T.o.m. sid 167 i boken.

Hur

Provet har en del och man får använda standardformelblad, räknedosa och GeoGebra till hela provet. Provet innehåller i princip bara uppgifter för betygen C och uppåt. Det är viktigare att lösa problemen fullständigt än att nödvändigtvis hinna med alla!

Medtag penna, suddi, linjal, räknedosa och dator. Material (ej dator) utlånas endast i nödfall.

Repetition

Man går igenom det ordinarie stoffet en gång till och fokuserar på oklarheter. Repetitionsmaterial finns i slutet av kapitel 1 och 2 i boken:

Sammanfattning: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Kan du det här: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Diagnos: Uppgifter av enklare typ. Man ska klara alla. Lämpligt att ögna igenom samtliga, men kanske inte göra fullständiga lösningar.
Blandade övningar: Uppgifter av varierande svårighetsgrad (a,b,c). Ögna igenom samtliga men lös bara ett urval, förslagsvis de svårare problemen.

Dessutom delas några "extraproblem" ut.

För mer frågetid rekommenderas

Spykens mattestudio i D22, fre 8.00-9.00, mån 15.00-17.00.
Mattecentrums räknestuga i Spykens bibliotek, tis 17.00-19.00.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License