matematik-3c-ht22:start

Planering Material Länkar

Vecka Mån Tis Ons Tors Fre Övrigt
33 X X X X X, vandring
34 Intro, 1.1 Repetition (10-12) 1.1 Polynom, Polynomekvationer (13-20), skolval aula 14.00 1.1 Faktorisera polynom (21-23) 1.1 Absolutbelopp (26-28) 1.1 Absolutbelopp
35 1.2 Vad menas med ett rationellt uttryck, Förlängning och förkortning (29-34) 1.2 Ekvationer och rationella uttryck (35-38) 1.2 Multiplicera och dividera rationella uttryck (39-41) 1.3 Funktionsbegreppet (42-45) 1.3 Polynomfunktioner (47-51)
36 1.3 Polynomfunktioner, Tangent och sekant (47-55) Matematikföreläsning med Andreas Jakobsson i aulan (14.15-15.15) 1.3 Tangent och sekant, Kontinuerliga funktioner (53-58) 1.3 Gränsvärde (59-62) 1.3 Gränsvärde (59-62), gör klart kap 1 1
37 2.1 Ändringskvoter (74-78) 2.1 Begreppet derivata (79-82) 2.1 Numerisk derivering och ... (84-87) 2.1 Derivatans definition (90-92) X 2.1
38 Repetition, frågestund Prov 1, 14.10 i aulan 2.2 Derivatan av polynomfunktioner (93-96) 2.2 Mer om derivatan av polynomfunktioner (97-98) 2.2 Derivatan av potensfunktioner (102-104) 2.2
39 Provet i retur, 2.2 Tangenter och derivata (105-107) 2.3 Exponentialfunktioner (109-111) 2.3 Talet e och derivatan ... (113-116) 2.3 Naturliga logaritmer (117-120) Gör ikapp/algebraträning I Classroom finns en inlämningsuppgift med Derivatans definition som man kan göra innan 6/11.
40 2.3 Derivatan av f(x)=a^x (121-122) 2.3 Tillämpningar och problemlösning (123-126) 2.3 Tillämpningar och problemlösning (123-126), A-uppgifter från NP A-uppgifter från NP, gör klart A-uppgifter från NP, gör klart, ev "mellanstadieproblem" 2.3
41 3.1 Växande och avtagande, Extrempunkter och terrasspunkter (140-146) X 3.1 Andraderivatan (147-150) 3.1 Funktionens graf och derivatornas grafer (151-153) 3.1 Funktionens graf och derivatornas grafer (151-153) 3.1
42 3.1 Största och minsta värde (156-158) 3.2 Extremvärdesproblem (160-162) 3.2 Fler extremvärdesproblem (164-167) 3.2 Tillämpningar (168-170) 3.2 Tillämpningar och problemlösning (171-174)) 3.1/3.2
43 3.2 Deriverbarhet (175-176) Gör klart, Anders Melin 3.3 Primitiva funktioner (177-179) X X 3.3
44 X X X X X Lov
45 3.3 Primitiva funktioner med villkor (180-181) X Repetition Förslag till torsdag Repetition Repetition 3.3
46 Prov 2 på D-dag, 8-11 3.3 Integral och area (182-186), läraren dyker upp 14.20 X 3.3 Integralberäkning med primitiv funktion (188-191) 3.3 Mer om integraler (194-197) 3.3
47 3.3 Tillämpningar och problemlösning (198-200) 4.1 Repetition, Några exakta... (216-219), proven i retur 4.2 Enhetscirkeln (220-223) 4.2 Trigonometriska ekvationer (226-228) 4.3 Areasatsen, sinussatsen (229-233) 4
48 4.3 När ger sinussatsen två fall? (234-237), Mindfulness 4.3 Cosinussatsen (238-241) 4.3 Gör ikapp, kemiprov som kan inkräkta lite på lektion. Kom så fort ni käkat men senast 12.40. 4.3 Tillämpningar ... (242-245) Gör klart, börja repetera 4/Rep
49 Repetition Repetition Repetition Repetition, NPht14 på tavlan, Lösningsskisser Repetition, frågestund Repetition
50 NP Ma3c Programmering X, inställd p.g.a. lärares provvakt X, inställd p.g.a. lärares provvakt X, Komp-ledigt
51 13.45, hämta Ma4-bok, lämna 3c-bok i D-källaren. Programmering Matteavslutning X X X Programmering?
2 X NP i retur, start Ma4 Ma4 Ma4 Ma4 Ma4

Material

Uppgifter från gamla NP

Material

Lösta uppgifter

Se här

Formalia

Formelblad
Ämnesplan
Nationella prov, gamla gymnasiet
Nationella prov, nya gymnasiet

Länkar

Fredriks filmer, genomgångar och lösta uppgifter. Använd Matematik 5000+, ny kursplan.
GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Matteskolans spellista i Youtube
Visuell matematik, av bl.a. Anders Karlsson från Matteskolan
Khan academy
Mathleaks
Joakims sida, med diverse material

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License