matematik-3c-ht21:start

Planering Material Länkar

Planering

Vecka Mån Tis Ons Tors Fre Övrigt
33 X Kursintro, "derivatagiganter"  2.1 Ändringskvot (66-70) 2.1 Begreppet derivata (71-76)
34 2.1 Begreppet derivata (71-76)   2.2 Gränsvärde (77-79) 2.2 Derivatans definition (80-82)  Kapitel 1 Distans Kapitel 1 Distans  2
35 2.3 Derivatan av polynom (83-89) Distans  2.3 Derivatan av polynom (83-89) 2.3 Derivatan av potensfunktioner (93-95)  X, Ven  X, Ven  2
36 2.4 Derivatan av exponentialfunktionen y=e^(kx) (98-101)  2.4 Derivatan av exponentialfunktionen y=e^(kx) (98-101) 2.4 Naturliga logaritmer (102-104)  Kapitel 1, A-uppgifter Fotbollsmatch på matten, men eget arbete med matten på idrottslektionen  2
37 A-uppgifter, 2.4 Derivatan av exponentialfunktionen y=a^x (105-106) 2.4 Tillämpningar ... (107-110) 2.4 Tillämpningar ... (107-110)  2.5 Olika differenskvoter (111-113)  Avsnittet om Grafritande räknare… sid 114-116 skjuts framåt
38 3.1 Extrempunkter ..., Växande ...(130-135)  3.1 Förstaderivatan och grafen (136-139) Repetition  Repetition  Prov 1  3
39 Para ihop f, f', uttryck  3.1 Skissa grafer (140-142), proven i retur 3.1 Största och minsta värde (144-146)  Kapitel 1, A-uppgifter  Kapitel 1, A-uppgifter, slut 10.10 för biologiprov 3
40 3.2 Polynomfunktioner (147-153)  3.2 Polynomfunktioner (147-153) 3.2 Potensfunktioner (154-156)  3.2 Andraderivatan (157) 3.2 Andraderivatan (158-160), 3.2 Grafritande räknare (162-163) [fast hellre GeoGebra] 3
41 3.2 Tillämpningar och problemlösning (164-167)  X 3.2 Kan alla funktioner deriveras? (170-171) Gör klart, A-uppgifter, Kapitel 1  Gör klart, A-uppgifter, Kapitel 1  3
42 3.3 Primitiva funktioner (173-177)  3.4 Inledning integraler (178-180) 3.4 Integralberäkning med primitiv funktion (182-185)  3.4 Tillämpningar ... (186-189) Gör klart, Kapitel 1  3
43 4.1 Trigonometri i rätvinkliga trianglar, Två speciella trianglar (206-209)  4.1 Godtyckliga trianglar (211-215) 4.2 Areasatsen (216-218)   A-uppgifter, Gör klart, Kapitel 1    A-uppgifter, Gör klart, Kapitel 1    4
44 X X Lov 
45 4.2 Sinussatsen (219-220)  4.2 När ger sinussatsen två fall? (221-225) 4.2 När ger sinussatsen två fall? (221-225), Repetition  Repetition 4
46 Repetition Repetition, Mindfulness  Prov 2, start 8.15 Prov
47 4.2 Cosinussatsen (226-230)  4.2 Cosinussatsen, Tillämpningar och problemlösning (226-233)  4.2 Tillämpningar och problemlösning (226-233)  A-uppgifter, proven i retur  A-uppgifter, Vem kan slå en amerikansk sjätteklassare?  4
48 Repetition kapitel 1  Repetition kapitel 2 Repetition kapitel 3  Repetition kapitel 4  Repetition t.ex. m.h.a. gamla NP  Rep
49 Repetition, t.ex. eget arbete med gamla NP   Repetition, t.ex. eget arbete med gamla NP   NP ht14 delvis på tavlan (uppgift 6 utgår)  Repetition, eget arbete  Repetition, begreppskoll  Rep
50 Repetition, frågestund  NP Programmering Programmering   X, kompledigt  Programmering
51 Torkel besöker oss? X X X X
2 NP i retur, 11.30 hämta Ma4-bok och lämna in 3c-bok Ma4  Ma4  Ma4  Programmering, betygsamtal, Ma4

Konsekvenser av den nya ämnesplanen

Från höstterminen 2021 gäller en ny ämnesplan. Den innebär smärre förändringar jämför med den tidigare. Kursboken (Matematik 5000) vi använder hör till den gamla kursplanen vilket innebär följande;

- Avsnittet om Cirkelns ekvation (sid 210) utgår. Däremot måste man ha full koll på enhetscirkeln i förhållande till de trigonometriska funktionerna (dvs allt annat).
- Man har explicit skrivit fram Enkla polynomekvationer i nya ämnesplanen. Detta täcks in i kapitel 1.

Material

Uppgifter från gamla NP
Diverse extraproblem

Lösta uppgifter

Se här

Formalia

Formelblad
Ämnesplan
Nationella prov, gamla gymnasiet
Nationella prov, nya gymnasiet

Länkar

Fredriks filmer, genomgångar och lösta uppgifter. Använd Matematik 5000 menyn (inte Matematik 5000+).
GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Matteskolans spellista i Youtube
Visuell matematik, av bl.a. Anders Karlsson från Matteskolan
Khan academy
Mathleaks

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License