matematik-3c-ht20-vt21:start

Planering Material Länkar

Planering

vt21

Vecka Tis Ons Tors Övrigt
1 X X Fredag: 4.1 Trigonometri i rätvinkliga trianglar, Två speciella trianglar (206-209) 4
2 4.1 Cirkelns ekvation, Godtyckliga trianglar (210-215) 4.1 Godtyckliga trianglar (211-215) Fredag: 4.2 Areasatsen (216-218) 4
3 4.2 Sinusatsen (219-220) 4.2 När ger sinussatsen två fall? (221-225) 4.2 När ger sinussatsen två fall? (221-225) 4
4 4.2 Cosinussatsen (226-230) 4.2 Tillämpningar och problemlösning (231-233) Gör klart eller börja repetera 4
5 Prov_Ma3c_200429, repetitionsprov kap 4 Distans Prov_Ma3c_180424, repetitionsprov kap 3 och 4. Distans Repetition av kapitel 3 Spyken 4
6 Repetition Distans Prov 2 Spyken Repetition med SF-quiz kappitel 3 och 4 Distans
7 Repetition kapitel 1 och 2 Spyken Repetition, t.ex. med repetitionsproven i Classroom Distans Repetition, t.ex. med repetitionsproven i Classroom Distans Repetition
8 X X X Lov
9 Eget arbete med NP Ma3c vt14 Distans NP Ma3c vt14 gemensamt Distans Repetition Distans Repetition
10 Repetition Distans Repetition Distans Slutprov Ma3c Spyken

ht 20

Vecka Tis Ons Fre Övrigt
38 Intro till kapitel 2 om derivator 2.1 Ändringskvoter (66-70) 2.1 Begreppet derivata (71-76), lämna in Ma2c-böcker 2
39 2.2 Gränsvärde (77-79), Ma2c-proven i retur 2.2 Derivatans definition (80-82) 2.2 Derivatans definition (80-82), 2.3 Derivatan av polynom (83-89) 2
40 X 2.3 Derivatan av polynom (83-89) 2.3 Derivatan av potensfunktioner (93-95) 2
41 2.4 Derivatan av y=e^(kx) (98-101) 2.4 Naturliga logaritmer (102-104) "Uppsamling" 2
42 Thore H kommer 2.4 Derivatan av exponentialfunktionen y=a^x (105-106) 2.4 Tillämpningar och problemlösning (107-110) 2
43 2.5 Olika differenskvoter (111-112) 3.1 Extrempunkter och extremvärden (130-132) 3.1 Växande och avtagande (133-135)
44 X X X Lov
45 X 3.1 Förstaderivatan och grafen (136-139) Repetition 3
46 Repetition X 3.1 Skissa grafer (140-142) Torsdag 12/11; Prov 1, 8.30 i D01
47 3.1 Skissa grafer (140-142), 3.1 Största och minsta värde (144-146) 3.2 Polynomfunktioner (147-153) 3.2 Polynomfunktioner (147-153) 3
48 3.2 Potensfunktioner (154-156) 3.2 Andraderivatan, Andraderivatan och grafen (157-160) 3.2 Gör klart (efter fy-prov), start 13.30 3
49 3.2 Grafritande räknare, Tillämpningar ... (162-167) 3.2 Kan alla funktioner deriveras? (170-171) 3.3 Från derivata till funktion, Primitiva funktioner med villkor (173-177) 3.4 Integraler, inledning (178-180) Distans, 3
50 3.4 Integralberäkning med primitiv funktion (182-85) 3.4 Tillämpningar och problemlösning (186-187) Gör klart, lös valfri (intressant) uppgift och lämna in i Calssroom för feedback. Distans, 3
51 Gör klart, lös valfri (intressant) uppgift och lämna in i Classroom för feedback. Gör klart, lös valfri (intressant) uppgift och lämna in i Classroom för feedback. Avslutning Distans, Se till att ni är klara t.o.m. kapitel 3. Under "reservtiden" lämna in åtminstone en uppgift i Classroom för feedback

Kursen fortsätter till våren preliminärt med prov vecka 6 och slutprov vecka 10

vt20

Vecka Tis Ons Tors Fre Övrigt
19 1.1 Polynom ... (8-11)  1.1 Potenser  (12-13) 1.1 Kvadratrötter och absolutbelopp (14-16)  1.1 Ekvationer (17-21), Biologiprov till 11.00. Start matte 11.45, slut 14.20
20 1.1 Polynom i faktorform (22-23) 1.2 Vad menas med ett rationellt uttryck, Förlängning ... (26-32)  1.2 Addition och subtraktion (33-37), Diagnos i NOKFlex 
21 X 1.2 Multiplikation och division (38-39) 
22 X, biologiexkursion  1.3 Funktioner/inledning (40-41)  1.3 Räta linjens ekvation (43-45)  1.3 Andragradsfunktioner (46-49) 
23 1.3 Exponential och potensfunktioner (50-53)  Gör klart kapitel 1  NOKFlexdiagnos  Uppföljning diagnos, lite om kapitel 2 
24 Matteavslutning 

Material

Lektionsanteckningar, löpande och inte alltid så snygga eller ens korrekta. "Beware!"
NOKFlex - kursboken
Test sid 1-32
Extrauppgifter
Större problem
Uppgifter från gamla NP

Rekommenderade uppgifter från gamla NP (kan lämnas in för bedömning)

Uppgift 13, optimering med derivata
Uppgift 17, tangent med derivata
Uppgift 15, grafisk förståelse för derivata/primitiv funktion
uppgift 16, optimering med derivata

''Filmer"

Problems with the Calculus, Wildberger

Lösta uppgifter

Se här

Formalia

Formelblad
Ämnesplan
Nationella prov, gamla gymnasiet
Nationella prov, nya gymnasiet

Länkar

Fredriks filmer, genomgångar och lösta uppgifter. Använd Matematik 5000 menyn (inte Matematik 5000+).
GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Matteskolans spellista i Youtube
Visuell matematik, av bl.a. Anders Karlsson från Matteskolan
Khan academy
Mathleaks

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License