matematik-3c-ht17-vt18:start

Planering Material Länkar

Planering vt18, ht17

vt18/period 2

Vecka Ons Tors Fre Övrigt
3 4.1 Godtyckliga trianglar (211-215) 4.2 Areasatsen, sinussatsen (216-220) 4.2 När ger sinussatsen två fall (221-225)
4 4.2 Cosinussatsen (226-230) X, YSP X, YSP
5 X Repetition Repetiton
6 "Social matematik" 4.2 Tillämpningar ... (231-233) 4.2 Tillämpningar ... (231-233) Prov 3, tisdag, 13.30-16.30, Ma3c pausas
7 9.50 Hämta Ma4-böcker, provet i retur Start Ma4 X, Sv-prov Ma4
8 X X X Lov
9 X Ma4
10 Ma4
11 Ma4
12 X? X Ma4
13 X X X Lov
14 X Ma4
15 Prov Ma4 Ma4
16 X för vissa, lektionen lånas till Lotta O för aa-gruppen, övriga Ma3c-repetition ev X, Ma3c-repetition eller föreläsning Bioteknik
17 Repetition, utdelning gammalt NP, arbete med detta Repetition X, NP En6 Ma3c
18 X, NP En6 Repetition, start 12.00 pga svenskatal Repetition, frågestund, pga NP håller vi till i C41 Ma3c
19 X, mattekonvent 13-15 i restaurangen, 13-17 i F02 X X
20 Gemensam förberedelse muntligt NP Muntligt NP X Tisdag NP Ma3c
21 Muntligt NP Muntligt NP X, biologiprov Ma4
22 Axel besöker?, lektionen utlånad till Engelska från 10.45 Muntligt NP Ma4
23 X Ma4
24 X, skolavslutning Ma4

ht17/period 1

Vecka Mån Ons Tors Övrigt
34 Intro, 1.1 Polynom och räkneregler (8-11)  1.1 Potenser, kvadratrötter, absolutbelopp (12-16)  Kap 1 
35 1.1 Ekvationer (17-21)  1.1 Polynom i faktorform (22-23), 1.2 Rationella uttryck, Förlängning ... (26-31)  1.2 Förlängning ..., Addition ... (32-37)  Kap 1 
36 1.2 Add, subtr, mult, div (33-39)  1.3 Funktioner/inledning, räta linjen (40-45)  1.3 Andragradsekvationer (46-49)  Kap 1 
37 1.3 Exponential- och potensekvationer (50-53)  Repetition  Prov 1 (mindre prov) Kap 1 
38 Introduktion till derivata, proven i retur   2.1 Ändringskvoter (66-70) 2.1 Begreppet derivata (71-76) 2.2 Gränsvärde (77-79) 
39 2.2 Derivatans definition (80-82)  2.3 Derivatan av polynom (83-89)  2.3 Derivatan av potensfunktioner (93-95)   
40 2.4 Talet e via extraproblem  2.4 Derivatan av exponentialfunktionen (98-101)  2.4 Naturliga logaritmer (102-104)   
41  2.4 Derivatan av y=a^x (105-106) 2.4 Tillämpningar ... (107-110)  2.5 Grafisk och numerisk derivering, Grafritande räknare ... (111-116)   
42 3.1 Extrempunkter ..., Växande och avtagande (130-135)  3.1 Förstaderivatan och grafen (136-139)  Repetition  
43 Repetition  Prov 2    
44 Lov 
45 3.1 Skissa grafer (140-142), provet i retur  3.1 Största och minsta värde (144-146)  3.1 Största och minsta värde (144-146) 
46 3.2 Polynomfunktioner (147-153)  3.2 Polynomfunktioner (147-153) 
47 3.2 Potensfunktioner (154-156)  3.2 Andraderivatan (157) 3.2 Andraderivatan (158-160) 
48 3.2 Grafritande räknare (162-163), 3.2 Tillämpningar ... (164-167)   3.2 Tillämpningar ... (164-167) 
49 3.2 Tillämpningar ..., Kan alla funktioner deriveras? (164-171)  3.3 Från derivata till funktion (173-177) 
50 3.4 Integraler, inledning (178-180)  3.4 Integralberäkning med primitiv funktion (182-185), lektionsstart 10.00 pga lucia  3.4 Tillämpningar ... (186-190)  Gör klart kapitel 3 (så det är klart direkt efter jullovet!) 
51 X, PBP Kemi 
2 4.1 Trigonometri i rätvinkliga trianglar, två speciella trianglar (206-209)   4.1 Cirkelns ekvation (210), 9.00 Valinfo 

Kursen avslutas med NP i maj 2018. Kursmaterialet kommer att vara genomtröskat runt sportlovet, men det blir repetition i maj.

Material

Diagnos kap 3.1/3.2
Diagnos kap 3.3/3.4
Större problem

Uppgifter från gamla NP

Prov i Drive

Lösta uppgifter

Se här

Formalia

Formelblad
Ämnesplan
Nationella prov, gamla gymnasiet
Nationella prov, nya gymnasiet

Länkar

GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Matteskolans spellista i Youtube
Viseull matematik, av bl.a. Anders Karlsson från Matteskolan
Khan academy
Mathleaks
Lösningar till nästan alla uppgifter i boken.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License