matematik-3c-ht17-vt18:start

Planering Material Länkar

Planering

Vecka Mån Ons Tors Övrigt
34 Intro, 1.1 Polynom och räkneregler (8-11)  1.1 Potenser, kvadratrötter, absolutbelopp (12-16)  Kap 1 
35 1.1 Ekvationer (17-21)  1.1 Polynom i faktorform (22-23), 1.2 Rationella uttryck, Förlängning ... (26-31)  1.2 Förlängning ..., Addition ... (32-37)  Kap 1 
36 1.2 Add, subtr, mult, div (33-39)  1.3 Funktioner/inledning, räta linjen (40-45)  1.3 Andragradsekvationer (46-49)  Kap 1 
37 1.3 Exponential- och potensekvationer (50-53)  Repetition  Prov 1 (mindre prov) Kap 1 
38 Introduktion till derivata, proven i retur   2.1 Ändringskvoter (66-70) 2.1 Begreppet derivata (71-76) 2.2 Gränsvärde (77-79) 
39 2.2 Derivatans definition (80-82)  2.3 Derivatan av polynom (83-89)  2.3 Derivatan av potensfunktioner (93-95)   
40 2.4 Talet e via extraproblem  2.4 Derivatan av exponentialfunktionen (98-101)  2.4 Naturliga logaritmer (102-104)   
41  2.4 Derivatan av y=a^x (105-106) 2.4 Tillämpningar ... (107-110)  2.5 Grafisk och numerisk derivering, Grafritande räknare ... (111-116)   
42 3.1 Extrempunkter ..., Växande och avtagande (130-135)  3.1 Förstaderivatan och grafen (136-139)  Repetition  
43 Repetition  Prov 2    
44 Lov 
45 3.1 Skissa grafer (140-142), provet i retur  3.1 Största och minsta värde (144-146)  3.1 Största och minsta värde (144-146) 
46 3.2 Polynomfunktioner (147-153)  3.2 Polynomfunktioner (147-153) 
47 3.2 Potensfunktioner (154-156)  3.2 Andraderivatan (157) 3.2 Andraderivatan (158-160), 3.2 Grafritande räknare (162-163)  
48 3.2  3.3 
49    
50      
51  
2    

Kursen avslutas med NP i maj 2018. Kursmaterialet kommer att vara genomtröskat runt sportlovet, men det blir repetition i maj.

Material

Test sid 1-32

Svårare extrauppgifter

Större problem

Uppgifter från gamla NP

Prov i Drive

Lösta uppgifter

Se här

Formalia

Formelblad
Ämnesplan
Nationella prov, gamla gymnasiet
Nationella prov, nya gymnasiet

Länkar

GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Matteskolans spellista i Youtube
Viseull matematik, av bl.a. Anders Karlsson från Matteskolan
Khan academy
Mathleaks
Lösningar till nästan alla uppgifter i boken.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License