matematik-3c-ht17-vt18:prov3

Prov 3

När

Tisdag 6/2, 13.30-16.30.

Var

Aulan

Vad

Kapitel 2 till 4 i läroboken (t.o.m. sid 230), med tyngdpunkt på de senare kapitlen.

Hur

Provet har en del. Standardformelblad bifogas provet. Räknedosa eller GeoGebra är tillåtet på hela provet, men det krävs "handräkning" på de flesta uppgifterna.

Medtag penna, suddi, linjal, räknare, dator. Material utlånas endast i nödfall, och dator inte alls.

Repetition

Man går igenom det ordinarie stoffet en gång till och fokuserar på oklarheter. Repetitionsmaterial finns i slutet av kapitel 2, 3 och 4 i boken:

Sammanfattning: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Kan du det här: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Diagnos: Uppgifter av enklare typ.
Blandade övningar: Uppgifter av varierande svårighetsgrad (a,b,c).

Lektionerna vecka innan provet är avsatta till repetition. I övrigt rekommenderas:

Spykens mattestudio i D22, fre 8.00-9.00, mån 15.00-17.00.
Mattecentrum i Spykens bibliotek, tis 17.00-19.00.

Man kan också kolla på några diagnoser, som man kan lämna in lösningsförslag för feedback.
Diagnos kap 3.1/3.2
Diagnos kap 3.3/3.4

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License