matematik-3c-ht17-vt18:prov2

Prov 2

När

Onsdag 25/10, 9.35-11.05. Lektionen innan avslutas 9.20. Elever med längre skrivtid skriver till 11.35 men då själv meddela eventuell berörd lärare detta.

Var

Aulan

Vad

Kapitel 1 och 2 i läroboken.

Hur

Provet har en del. Standardformelblad bifogas provet men inga elektroniska hjälpmedel är tillåtna.

Medtag penna, suddi, linjal. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Man går igenom det ordinarie stoffet en gång till och fokuserar på oklarheter. Repetitionsmaterial finns i slutet av kapitel 1 och 2 i boken:

Sammanfattning: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Kan du det här: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Diagnos: Uppgifter av enklare typ.
Blandade övningar: Uppgifter av varierande svårighetsgrad (a,b,c).

Lektionerna på fredag och måndag innan provet är avsatta till repetition. I övrigt rekommenderas:

Spykens mattestudio i D22, fre 8.00-9.00, mån 15.00-17.00.
Mattecentrum i Spykens bibliotek. tis 17-19

Man kan också kolla på ett gammalt
Prov
eller några diagnoser
Diagnos kap 1.1
Diagnos kap 1.2

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License