matematik-3c-ht15-vt16:start

Planering Material Länkar

Planering vt16, ht15, vt15

vt16/period 2

Vecka Mån Ons Fre Övrigt
3 4.1 Godtyckliga trianglar (214-215), 4.2 Areasatsen (216-218) 4.2 Areasatsen, sinussatsen (216-225) 4.2 Sinussatsen (221-225) Klart sid 225
4 X, YSP 4.2 Cosinussatsen (226-230) X, YSP YSP
5 4.2 Cosinussatsen (226-230) X 4.2 Tillämpningar och problemlösning (231-233), lärarlöst
6 4.2 Tillämpningar och problemlösning (231-233), lärarlöst 4.2 Tillämpningar och problemlösning (231-233) Rep, redovisa triangeluppgift
7 Repetition Repetition Prov 3, 10.45-12.20 i aulan Prov
8 X X X Sportlov
9 Provet i retur Ma4
10 X Ma4
11 Ma4
12 X X X Påsklov
13 X Ma4
14 Ma4
15 X Ma4
16 Ma4
17 Ma4
18 Prov Ma4 X Ma4
19 Rep, gammalt NP Rep, uppföljning tis Rep, gammalt NP Tis mattesatsning, Ma3c
20 Rep, gemensamt gammalt NP X Rep Ma3c
21 Rep, frågestund Gemensam del inför muntligt NP Muntligt NP Tisdag: NP Ma3c
22 Muntligt NP Muntligt NP
23 X

ht15 /period 1

Vecka Mån Tis Fre Övrigt
34 1.1 Polynom och räkneregler, potenser (8-13) 
35 1.1 Potenser, kvadratrötter, absolutbelopp (14-16)  1.1 Ekvationer (17-21)  1.1 Polynom i faktorform (22-23)  1
36 Diagnos kap 1.1, 1.2 Rationella uttryck, förlängning och förkortning (26-32) 1.2 Addition och subtraktion (33-37)  1.2 Multiplikation och division (38-39) 
37 Diagnos kap 1.2, 1.3 Funktioner, räta linjens ekvation (40-45)  X "klimattoppmöte" 
38 1.3 Andragradsfunktioner (46-49) 1.3 Repetition (vikarie men lektion enligt schema)  Prov 1 
39 1.3 Exponentialfunktioner och potensfunktioner (50-53)  2.1 Ändringskvoter, "Derivatahistoria" (66-70)  2.1 Begreppet derivata (71-76), 2.2 Gränsvärde (77-79)  Klart sid 79
40 2.2 Derivatans definition (80-82), 2.3 Derivatan av polynom (83-89) 2.3 Derivatan av potensfunktioner (93-95), lektion i aulan  2.4 Derivatan av exponentialfunktionen e=e^(kx) (98-101), riggning av inl uppg 
41 2.4 Naturliga logaritmer (102-104)  2.4 Derivatan av y=a^x (105-106)  Inlämningsuppg 
42 2.4 Tillämpningar och problemlösning (107-110]  Inlämningsuppgift  Inlämningsuppg, inlämning 14.00 
43 2.5 Grafisk och numerisk derivering (111-116), munligt inl.uppg  3.1 Extrempunkter och extremvärden (130-132), munligt inl.uppg   2/3 
44 X X X Höstlov
45 3.1 Växande eller avtagande (133-135)  3.1 Förstaderivatan och grafen (136-139)  3.1 Skissa grafer (140-142), repetition 
46 Repetition  Mittkursprov/prov2, 8.00-11.00 3.1 Största och minsta värde (144-146), "pyssel"  Klart 3.1 
47 3.2 Polynomfunktioner (147-153)  3.2 Polynomfunktioner (147-153) 
48 3.2 Potensfunktioner (154-156), frivillig fysikföreläsning  3.2 Andraderivatan och grafen (157-160)  3.2 Andraderivatan och grafen (157-160), "lådan" 
49 3.2 Grafritande räknare, tillämpningar... (162-167)  3.2 Tillämpningar, Kan alla funktioner deriveras? (164-171)   3.3 Primitiva funktioner (173-175) 
50 3.3 Primitiva funktioner med villkor (176-177), 3.4 Integraler/inledning (179-180) 3.4 Integralberäkning med primitiv funktion (182-185) 3.4 Tillämpningar och problemlösning (186-189) 
51 3.4 Tillämpningar och problemlösning (186-189), diagnos 3.3-3.4  Avslutning 
2 Rep 3-4 via diagnos, S/F-quiz  4.1 Trigonometri i rätvinkliga trianglar, två speciella trianglar (206-209)  4.1 Cirkelns ekvation (210-211) 

vt15

Vecka Mån Tis Ons Tors Övrigt
23 X X X NP Ma2c i retur
23 2.1 Ändringskvoter (66-70) 2.1 Begreppet derivata (71-76) 2.1 Begreppet derivata (71-76) 2.2 Gränsvärde, derivatans definition (77-82) Betyg Ma2c
24 2.2 Gränsvärde, derivatans definition (77-82), Olivias Kahoot mm Problemtävling, utvärdering Ma2c X

Material

Diagnos kap 1.1
Diagnos kap 1.2
Diagnos kap 3.3/3.4

Inlämningsuppgift

Svårare extrauppgifter, som inte är obligatoriska men som ger bra träning för högre betyg och för matematik i allmänhet

Uppgifter från gamla NP

Lösta uppgifter

Se här

Formalia

Formelblad
Ämnesplan
Nationella prov, gamla gymnasiet
Nationella prov, nya gymnasiet

Länkar

GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Matteskolans spellista i Youtube
Visuell matematik, av bl.a. Anders Karlsson från Matteskolan
Khan academy
Mathleaks
Lösningar till nästan alla uppgifter i boken.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License