matematik-3c-ht15-vt16:prov2

Prov 2

När

Tisdag 10/11, 8.00-11.00. Tanken är att man ska hinna med provet på 120 minuter om man är väl förberedd. "Längre skrivtid" ingår alltså i provtiden, men får utnyttjas av alla.

Var

C21 (möjligen några i C22)

Vad

T.o.m. sid 142 i läroboken.

Hur

Provet har en del och man får använda standardformelblad och räknedosa på hela provet. Ni behöver såklart kunna lösa problem "för hand" men det är alltid en bra ide att rita grafer m.m. på räknaren. Så använd räknaren som ett bra hjälpmedel, och hänvisa till den vid behov. Grafer "från" räknaren ritas lämpligen in i er lösning.

Medtag penna, suddi, linjal, räknedosa. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Man går igenom det ordinarie stoffet en gång till och fokuserar på oklarheter. Repetitionsmaterial finns i slutet av varje kapitel i boken:

Sammanfattning: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Kan du det här: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Diagnos: Uppgifter av enklare typ.
Blandade övningar: Uppgifter av varierande svårighetsgrad (a,b,c).
Lektionen på tisdag nästa vecka är avsatt till repetition.

På diagnosen på kap 3 (sid 195) kan man göra uppgift1 till 5.
På blandade övningar kap 3 (sid 196-198) kan man göra uppgift 1abc 3 5 7 17 22 24

Spykens mattestudio i D22, fre 8.00-9.00, mån 15.00-17.00.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License