matematik-3c-ht15-vt16:prov1

Prov 1

När

Fredag 18/9, 11.30-12.50. Elever med längre skrivtid skriver till 13.20, och meddelar själv berörda lärare detta (om man alltså har lektion efter).

Var

Aulan

Vad

T.o.m. sid 49 i läroboken.

Hur

Provet har en del och man får använda standardformelblad men INTE RÄKNEDOSA.

Medtag penna, suddi, linjal. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Man går igenom det ordinarie stoffet en gång till och fokuserar på oklarheter. Repetitionsmaterial finns i slutet av kapitel 1 i boken:

Sammanfattning: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Kan du det här: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Diagnos: Uppgifter av enklare typ. Görbara är uppgift 1-11.
Blandade övningar: Uppgifter av varierande svårighetsgrad (a,b,c). Nästan alla uppgifter är görbara men välj i första hand bland uppgifterna sid 60-61.
Lektionen på tisdag nästa vecka är avsatt till repetition.

Spykens mattestudio i D22, fre 8.00-9.00, mån 15.00-17.00.
Mattecentrums räknestuga i Spykens bibliotek, tis 17.00-19.00.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License