matematik-3c-ht15-vt16:NP
När

Tis 24/5, 9.00-14.00 med lunch 11.00-12.00. Elever med anpassningar skriver 9.00-16.00 med lunch 12.00-13.00. Inga andra lektioner denna dag.

Var

Aulan, och KB22 för elever med anpassningar.

Vad

Hela kursen.

Hur

Provet har samma upplägg som det offentliga från 2012 dvs delprov B och C utan räknare 120 minuter , delprov D med räknare 120 minuter.

Medtag penna, suddi, linjal, räknare. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Susanne har gjort en bra sammanställning av uppgifter från de offentliga NP. Bläddra till rätt kurs och välj och vraka efter område och svårighetsgrad.

Vill man ha lite extra mattetid rekommenderas

Spykens mattestudio i D22 mån 15.00-17.00, fre 8.00-9.00. Eventuellt finns det också någon tid på ons. Kolla skolans monitorer.
Mattecentrums räknestuga tis 17.00-19.00 i Spykens bibliotek.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License