Matematik 3c, ht14/vt15:start

Planering Material Länkar

Planering

vt 15

Vecka Mån Tis Tors Fre Övrigt
4 4.1 Cirkelns ekvation, godtyckliga trianglar (210-215) 4.1 Cirkelns ekvation, godtyckliga trianglar (210-215) 4.2 Areasatsen, sinussatsen (216-220) 4.2 Areasatsen, sinussatsen (216-220) Klart sid 220
5 4.2 Sinussatsen (221-225) 4.2 Sinussatsen (221-225) 4.2 Cosinussatsen (226-230) 4.2 Cosinussatsen (226-230) Klart sid 230
6 4.2 Tillämpningar och problemlösning (231-233) 4.2 Tillämpningar och problemlösning (231-233) 3.3 3.4
7 Rep Rep Prov 3 GB, pyssel (Friedmantal)
8 X X X X Sportlov
9 Proven i retur. Start Ma4. Ma4
10 X, musikal 14.00 Ma4
11 X Ma4
12 Ev X, fy-förel från 10.15 Ma4
13 Ma4
14 X X X X Påsklov
15 X X Ma4
16 X Ma4
17 Ma4
18 Prov 1, Ma4 X Ma4
19 Rep, utdelning NP ht12 Prov Ma4 i retur X Rep, arbete med NP Ma3
20 Rep, NP gemensamt Rep? X X Ma3
21 Rep/frågestund Frågestund 10.00-12.00 i Spykens bibliotek NP, Ma3c Gemensam del inför muntligt prov
22 Muntligt prov 3c Muntligt prov 3c Muntligt prov 3c Muntligt prov 3c Muntligt prov 3c, detaljer på It's
23 Muntligt prov 3c NP Ma3c i retur Betygsamtal Betygsamtal Muntligt prov 3c, detaljer på It's
24 X X

ht 14

Vecka Mån Ons Tors Övrigt
34 X X Introduktion, 1.1 Polynom och räkneregler (8-11) 1
35 1.1 Potenser, kvadratrötter, absolutbelopp (12-16) 1.1 Ekvationer (17-19) 1.1 Ekvationer (20-23) Klart sid 23
36 1.1 Polynom i faktorform (22-23), 1.2 Rationella uttryck (26-27) 1.2 Förkortning och förlängning (28-32) 1.2 Addition och subtraktion (31-37) Klart sid 37
37 X 1.2 Multiplikation och division (38-39), 1.3 Funktioner (40-41) 1.3 Räta linjens ekvation (43-45) Klart sid 45
38 1.3 Andragradsfunktioner (46-49) 1.3 Exponential och potensfunktioner (50-53) X, Hörjel Klart kap 1
39 Repetition Prov 1 Intro kap 2
40 2.1 Igen 2.2 Gränsvärde, derivatans definition (77-82) X Klart sid 82
41 X 2.3 Derivatan av polynom (83-89), fotografering 14.30 2.3 Derivatan av potensfunktioner (93-95) Klart sid 95
42 2.3 Derivatan av y=e^(kx), Cops and robbers (98-101) 2.3 Naturliga logaritmer (102-104) 2.3 Derivatan av y=a^x (105-106) Klart sid 106
43 X, kemiprov 2.4 Tillämpningar (107-110), Olika differenskvoter (111-113) 2.5 Grafritande räknare (114-116) X
44 X X X Lov, klart kap 2
45 3.1 Extrempunkter, extremvärden, växande, avtagande (130-135), info om inl.uppg. 3.1 Förstaderivatan och grafen, skissa grafer, största och minsta värde (136-146) 3.2 Polynomfunktioner, potensfunktioner (147-156)
46 3.2 Andraderivatan,grafritande räknare, tillämpningar ... (157-167) 3.3 Primitiva funktioner (173-177) Eget arbete med inl. uppg. Fredag 16:00, inlämning "enklare" uppgifter
47 Repetition Prov 2 X
48 3 igen och igen och igen
49 och igen och igen, Maria besöker och igen Fredag 16.00, inlämning "svårare" uppgift/"merträningsuppgift"
50 3.4 Integraler, inledning (178-180) 3.4 Integralberäkning med primitiv funktion (182-185) 3.4 Tillämpningar (186-190) 3.4, "muntligt prov" enligt schema i It's
51 3.4 Tillämpningar (186-190) 3.4 Tillämpningar (186-190), SYV-info 14.25 X, vissa på Kosmologidag 3.4, "muntligt prov" enligt schema i It's
2 X X 4.1 Trigonometri i rätvinkliga trianglar (206-209)
3 X, SP "Praktisk avståndsmätning" X, SP SP=Science parliament

vt14, "tjuvstart"

Vecka Tis Ons Tors Fre Övrigt
23 2.1 Ändringskvoter (66-70), NP i retur 2.1 Ändringskvoter (66-70) 2.1 Begreppet derivata (71-76)) X
24 2.1 Derivatans definition (77-82) ? ? X

Material

Inlämningsuppgift med lösningsskisser i filen Enklare uppg ht 14 L
Prov 141119, enklare uppgifter snarlik de enklare uppgifter som är lösta ovan
Svårare extrauppgifter, som inte är obligatoriska men som ger bra träning för högre betyg och för matematik i allmänhet

Lösta uppgifter

Se här

Formalia

Formelblad
Ämnesplan
Nationella prov, gamla gymnasiet
Nationella prov, nya gymnasiet

Länkar

GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Khan academy
Mathleaks
Lösningar till nästan alla uppgifter i boken.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License