Prov2

Prov 2

När

Onsdag 19/11, 13.30-14.50.

Var

D01

Vad

Kapitel 2 och 3. Uppgifter som är snarlika de "Enklare" uppgifter som finns här.

Hur

Provet är endelat så man får använda räknedosa till hela provet. Därmed inte sagt att man har nytta av räknaren i alla uppgifter (eller ens mer än enstaka), och man kan "tvingas" svara exakt. Standardformelbladet som finns länkat på kurssidan bifogas provet.

Medtag penna, suddi, linjal, räknare. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Gå igenom de inlämningsuppgifter ni löst och se till så ni har koll på dem.

Vill man ha lite extrahjälp rekommenderas mattestudion, måndagar 15-17. Mattecentrum har räknestuga i Spykens bibliotek 17.00-19.00 på tisdagar.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License