Matematik 3c, ht12/vt13:start

Anslag Planering Material Länkar

Anslag

Planering

Vecka Mån Ons Fre Övrigt
34 X X Introduktion
35 1.1 Polynom och räkneregler (8-11) 1.1 Potenser, kvadratrötter, absolutbelopp (12-16) 1.1 Ekvationer (17-19) 1
36 1.1 Ekvationer (20-21), ev polynom i faktorform (22-23) 1.1 Polynom i faktorform (20-21) 1.2 Rationella uttryck, förlängning, förkortning (sid 26-30), MU: primtal Klart sid 30
37 X (Bi-exkursion) 1.2 Rationella uttryck (31-37) 1.2 Rationella uttryck (38-39) Klart sid 39
38 1.3 Inledning, räta linjen (40-45) X 1.3 Andragradsfunktioner (46-49) Klart sid 49
39 Repetition Prov 1 1.3 Exponential- och potensfunktioner (50-53) Klart sid 53
40 Provet i retur 2.1 Ändringskvoter (66-70) 2.1 Begreppet derivata (71-76), MU: Möbiusband Klart sid 75/76, a-uppgifterna
41 2.1 Begreppet derivata (71-76), 2.2 Gränsvärden (77-79) "derivatagiganter" 2.2 Derivatans definition (80-82) 2.3 Derivatan av polynom (83-89) Klart sid 89
42 2.3 Derivatan av potensfunktioner (93-95), G-prov för vissa efter lektionen 2.3 Gör klart, lite om talet e 2.4 Derivatan av exponentialfunktionen (98-101), MU:årets Nobelpris i ekonomi Klart sid 101
43 2.4 Naturliga logaritmer (102-104) 2.4 Derivatan av y=a^x (105-106) Föreläsning barncancer i aulan 9-10. Matte 8.00-8.50, 10.05-10.35 i D21. 2.4 Tillämpningar ... (107-110) Klart t.o.m avsnitt 2.4
44 X X X Höstlov
45 X 2.4 Tillämpningar ... (107-110), 2.5 Olika differenskvoter (111-113) 2.5 Grafritande räknare och derivators värde (114-116) 2
46 Repetition Prov 2 3.1 Extrempunkter, extremvärden, växande avtagande (130-135) Klart sid 135
47 3.1 Förstaderivatan och grafen (sid 136-139) X 3.1 Skissa grafer (140-142), proven i retur 3
48 3.1 Största och minsta värde (144-146) 3.2 Polynomfunktioner (147-153), betygsamtal 3.2 Polynomfunktioner (147-153), betygsamtal, adventsång, 3
49 3.2 Polynomfunktioner (147-153), betygsamtal 3.2 Potensfunktioner (154-156), betygsamtal 3.2 Potensfunktioner (154-156), MU: Game of Life Klart sid 156
50 3.2 Andraderivatan (157-160) 3.2 Tillämpningar och problemlösning (164-167) GeoGebra, som substitut för sid 162-163, jultävling: Friedmantal Klart t.o.m. sid 167 till efter jullovet
51 X, lärarjullunch X, Fysiklabb X
2 X 3.2 Tillämpningar och problemlösning (164-167) 3.3 Primitiva funktioner, med villkor (173-177) Sida 170-171 utgår tills vidare.
3 X, SP 3.4 Integraler, inledning (178-180) X Science-parliament, 3
4 3.4 Integralberäkning med primitiv funktion (182-185) 3.4 Tillämpningar ... (186-190) 3.4 Tillämpningar ... (186-190), MU: Integralnotationens historia Klart sid 190. Period 2
5 4.1 Från rätvinkliga ..., Två speciella ... (206-209) 4.1 Cirkelns ekvation, Godtyckliga trianglar (210-215) 4.2 Areasatsen, sinussatsen (216-220) Klart sid 220?
6 Test kap 3-4.1 i sal, inga A/B-uppgifter (motsv bokens c-uppg) 4.2 När ger sinussatsen två fall? (221-225) Info om MVG-uppg, 9.35 Emily Klart sid 225
7 4.2 Cosinussatsen (226-230) 4.2 Tillämpningar och problemlösning (231-233) 4. Gör klart, eller börja repetera Kap 4 klart
8 X X X Sportlov
9 Repetition Prov 3 Start Ma4
10 Ma4
11 X Ma4
12 Ma4
13 X X X Påsklov
14 X Ma4
15 X Ma4, fre sista dag inl.upp i Ma3c
16 Ma4
17 Prov Ma4 ons
18 Slut Ma4 X Rep Ma3c algebratest, prov i retur Rep Ma3c fr.o.m. fre
19 Gammalt NP, eget arbete Gammalt NP, eget arbete X Rep Ma3c
20 Uppföljning gammalt NP, algebratestet Rep: NP från gamla gymnasiet, eget arbete Rep: NP från gamla gymnasiet, eget arbete - gemensam uppföljning, CRC-besök, foto Rep Ma3c
21 Rep, kort info om muntligt del Frågestund NP Ma3c, 9.00-11.00, 11.45-13.45 i KB02/03 Extra frågestund torsdag 23/5, 16.30-17.30 i D23.
22 X (lärarlöst, fast ni kan umgås med kap 1.3 i Ma4) Gemensam "muntlig" del, glassbåtar Enskild muntlig del, 3 grupper Muntliga prov, Ma4
23 Enskild muntlig del, 2 grupper Enskild muntlig del, 1 grupp, reserv Betygsamtal Muntliga prov, Ma4
24 Betygssamtal ? X Ma4

Material

AB-uppgifter

Lösta uppgifter

Se här

Formalia

Formelblad
Ämnesplan
Nationella prov, gamla gymnasiet
Nationella prov, nya gymnasiet

Länkar

GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Khan academy

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License