matematik-3c-ht12-vt13:prov2

Prov 2

När

Onsdag 14/11, 13.20-14.50 (14.40?).

Var

Aulan

Vad

Från och med sida 50 i läroboken till och med sida 116 i läroboken. Sedan får man såklart inte glömt det man lärt sig tidigare.

Hur

Provet är endelat så man får använda räknedosa till hela provet. Därmed inte sagt att man har nytta av räknaren i alla uppgifter, och man kan "tvingas" svara exakt. Standardformelbladet som finns länkat på kurssidan bifogas provet.

Medtag penna, suddi, linjal, räknare. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Sammanfattning 2 och Kan du det här? 2: Kolla av så man inte har några kunskapsluckor.

Diagnos 2: Enklare uppgifter där man bör klara samtliga. Dessutom kan man titta på 12 och 13 från diagnos 1.

Blandade övningar 2: Uppgifter av varierande svårighetsgrad. Välj själv efter behov.

Kika också på standardformelbladet (finns länkat under Material på kurssidan), så ni vet vad ni inte måste lära er utantill.

Vill man ha lite extrahjälp rekommenderas mattestudion, måndagar 15-17, fredagar 8-9 i D22. Lärare är på plats, dock inte jag som sitter i möte. Mattecentrum har räknestuga i Spykens bibliotek 16.30-18.30 på tisdagar.

Om man vill ha mer repetitionsmaterial kan man kika på nedanstående dokument, som egentligen hör till "gamla" Matematik C, men där stoffet i princip överensstämmer.

Derivator av polynom/rationella funktioner
Exponentialfunktioner och deras derivator, uppgifter om talföljder är dock inte aktuella

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License