matematik-2c:extra

Ideer till ht17

Algebra

- Talsystem som är större än de komplexa talen.

- Ekvationslösning i andra talsystem, likheter och skillnader.

- Lösning av tredjegradsekvationer och högre.

- Hur man beräknar kvadratrötter (och vissa andra tal) numeriskt.

- Parabler, ellipser utan koordinatsystem

Geometri

- Bevis, randvinkelsatsen, bisektrissatsen, Ptolemaios sats …

- Euklides bevis av Pythagoras sats och dess omvändning

- Konstruktioner med passare och linjal i GeoGebra, Euclidea

- Sfärisk geometri.

Logaritmer

Statistik

Övrig kuriosa utanför kursens ramar

- Gödels satser

- Tvådimensionella ytor, Kleinflaskor etc

- Oändligheter

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License